Søk

Ditt søk på Politiet ga 121 treff

Publikasjoner

Arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen I oslo og viken - kriminelle aktører og utnyttelse av arbeidstakere

Temarapport: Bedragerier

Veileder for trusselutsatte i næringslivet

Forebygging av kriminalitet i varetransportbransjen

Bedrageri - et samfunnsproblem

Kripos - Nasjonal trusselvurdering 2024

Nasjonal operasjon rettet mot kriminelle nettverk (KN)

Politiets trusselvurdering 2022

Politiets trusselvurdering 2021

Politiets trusselvurdering 2023

Masteroppgave - Benedicte Bjartland

Norske virksomheters samarbeid med politiet – en studie av hvilke faktorer... vis mer

Norske virksomheters samarbeid med politiet – en studie av hvilke faktorer som påvirker norske virksomheters samarbeid med politiet i forbindelse med datakriminalitet

Situasjonsrapport og tiltak

Økokrims trusselvurdering 2022

Nasjonal risikovurdering 2022

Terrorsikring

En veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger

Nasjonal kontraterrorstrategi

Nødplakat for digitale angrep

Cyberkriminalitet 2023 (Kripos)

Generativ kunstig intelligens og cyberkriminalitet

Nødplakat for digitale angrep (engelsk)

Cyberattack Emergency Response

Håndtering av innsiderisiko

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av... vis mer

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Arrangementer

17. okt

Operativ mediehåndtering og krisekommunikasjon

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
4. des

Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo
3. okt

Innføring i sikkerhets- og beredskapsarbeid

kl. 09:00 - 16:00, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

Øvrige treff

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.