Politiets trusselvurdering for 2022 er nå offentlig

29. apr 2022
Lesetid: 1 min

Politiets trusselvurdering (PTV) er utarbeidet av Kripos i samhandling med politidistrikt og særorgan på oppdrag fra Politidirektoratet. Trusselvurderingen løfter frem utvalgte kriminalitetstrusler og beskriver forventet utvikling i 2022.

Politi blaalys

Illustrasjon. Foto: Arne Røed-Simonsen

I forbindelse med offentliggjøringen av PTV vil NSR avholde et gratis digitalt seminar hvor du får møte leder politifagavdelingen i Politidirektoratet, Bjørn Eirik Vandvik, sjef Kripos, Kristine Kvigne og sjef Økokrim, Pål K. Lønseth. Les mer her.

Politiet og våre samarbeidsaktører må ha god kunnskap om samfunns­ og kriminalitetsutviklingen og om årsaker til kriminalitet og uønskede hendelser, for å kunne gjøre gode prioriteringer og iverksette de rette tiltakene. Politiets trusselvurdering (PTV) er politiets nasjonale situasjonsbilde og beskriver et utvalg av kriminalitetstrusler.

Dette er andre året på rad at PTV blir utarbeidet i dette formatet. Trusselvurderingen vil bli en årlig publikasjon fremover. Målet er at dette skal være et bidrag til felles situasjonsforståelse og bidra til prioriteringer og valg av tiltak for politiet og samarbeids aktører. Skriver politidirektør Benedicte Bjørnland i forordet til PTVen.

Oppdatert: 29. apr 2022

Publisert: 28. apr 2022

Politiets trusselvurdering 2022
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.