Ekspertutvalg

Våre utvalg representerer et ekspertpanel av næringslivstopper, sikkerhetsledere og fagpersoner med kompetanse og lang erfaring innen sikkerhetsarbeid. Utvalgenes innspill og kompetanse er avgjørende for at NSR til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene. Ekspertutvalgene gir NSR tyngde og bredde innenfor sikkerhetsfeltet slik at vi kan være en meningsbærer, pådriver og representant for våre medlemmer i møte med offentligheten og myndighetene.

NSR har i dag fem utvalg:

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.