Kriminalitetsutvalget

Kriminalitetsutvalget består av næringslivstopper, sikkerhetsledere og fagpersoner med kompetanse og lang erfaring innen sikkerhetsarbeid. Utvalget har som mål å være en kompetansehub innen vinningskriminalitet og forebyggende sikkerhetsarbeid, samt kostnadseffektiv og tilfredsstillende beskyttelse. I dette ligger det vern av ansatte, kunder og verdier mot eksterne- og interne trusler, og fysiske anslag.

Utvalget skal sette søkelys på kriminalitet som gagner trusselaktøren gjennom økonomisk vinning uavhengig av mål og metode, og som har negativ påvirkning på samfunnet. Kriminalitet som gir vinning utelukkende gjennom bruk av digitale verktøy er ikke hovedfokus for utvalget. NSR har sitt definerte virkeområde om og rundt sine medlemmer, men diskusjonsrammene i utvalget er vide.

Næringslivets Sikkerhetsråd jobber med å opprette et nytt kriminalitetsutvalg.

Er du interessert i å ta aktivt del i utvalget? Ta kontakt!Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.