Kriminalitetsutvalget

Kriminalitetsutvalget består av næringslivstopper, sikkerhetsledere og fagpersoner med kompetanse og lang erfaring innen sikkerhetsarbeid. Utvalget har som mål å være en kompetansehub innen vinningskriminalitet og forebyggende sikkerhetsarbeid, samt kostnadseffektiv og tilfredsstillende beskyttelse. I dette ligger det vern av ansatte, kunder og verdier mot eksterne- og interne trusler, og fysiske anslag.

Utvalget skal sette søkelys på kriminalitet som gagner trusselaktøren gjennom økonomisk vinning uavhengig av mål og metode, og som har negativ påvirkning på samfunnet. Kriminalitet som gir vinning utelukkende gjennom bruk av digitale verktøy er ikke hovedfokus for utvalget. NSR har sitt definerte virkeområde om og rundt sine medlemmer, men diskusjonsrammene i utvalget er vide.

Utvalgsleder

Ole Jørgen Eiterå, Sparebank 1 Alliansen

Utvalgsmedlemmer

John Balcon, Varner gruppen

Thor Martin Bjerke, Virke

Arnt Erik Brekke, Coop Øst

Arve Haug, Finans Norge

Målfrid Høivik, Kripos

Jan Daniel Juniszewski, Handelsbanken

Runar Karlsen, NHO Service og Handel

Per Herman Pedersen, Statens Vegvesen

Ketil Larsen Sækingstad, Loomis

Terje Ulfsten, Posten/Bring

Andreas Wormdahl, Kiwi/Norges Gruppen

Christina Rooth, Oslo Politidistrikt/Næringslivskontakt Oslo

Yngve Dahl Østrøm, DHL

Torstein Eidet, Økokrim


Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.