Om
NSR

NSR er en medlemsorganisasjon som arbeider for sikkerhet - for vekst og samfunn.

Næringslivets Sikkerhetsråd

NSR skal legge til rette for effektivt og tillitsfullt samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, i den hensikt å kartlegge, forebygge og bekjempe hele bredden av sikkerhetstrusler som vårt næringsliv står overfor.

Hvorfor er sikkerhet i og for næringslivet viktig?

Norsk velstand sikres gjennom et næringsliv i vekst og utvikling. Næringslivets verdiskapning og arbeidsplasser legger grunnlaget for vårt demokratiske velferdssamfunn. Sikkerhet i og for næringslivet er derfor viktig for at næringslivet skal fortsette å kunne bidra til velferden og våre felles interesser.

Woman doing a presentation 2977547

Sikkerhet forutsetter kunnskap om trusler og risiko. De siste årene har cyberkriminalitet, etterretning, industrispionasje informasjonsoperasjoner og hybride trusler preget sikkerhetsbildet. Sikkerhetsarbeidet preges av økende bredde og kompleksitet. Eksempelvis foregår størstedelen av næringslivsrettet kriminalitet i det digitale rom, der tradisjonelle grenser mellom sektorer viskes ut. Dermed kreves samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, så vel som mellom offentlige og private aktører.

Helt siden 1977 har Næringslivets Sikkerhetsråd rådgitt næringslivet innenfor aktuelle sikkerhetsspørsmål. Med dagens komplekse trusselbilde, kreves forebygging av sikkerhetstrusler gjennom informasjonsdeling, samarbeid, kompetanseheving og nettverk.

Gjennom sine stifterorganisasjoner og medlemmer representerer Næringslivets Sikkerhetsråd hele bredden i norsk næringsliv. Som en representativ forening uten egne profittmål har Næringslivets Sikkerhetsråd legitimitet i å adressere tverrsektorielle sikkerhetsutfordringer. Gjennom kompetanse og bredt samvirke skal Næringslivets Sikkerhetsråd bidra til å gjøre næringslivet bedre rustet til å vurdere risiko og motstå aktuelle sikkerhetstrusler.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.