Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC)

Langkaia

NSR er partner i Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), en del av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). NSR er en av mer enn 30 partnere i senteret. Partnerne består av både offentlige og private virksomheter og organisasjoner fra en rekke sektorer. Gjennom samhandling vil partnerne i NCSC bidra til å styrke samarbeidet mellom ulike sikkerhetsmiljøer i både privat og offentlig sektor, øke felles risikobilde og situasjonsforståelse og dermed bidra til å beskytte samfunnet i det digitale rom.

NCSC ble etablert i 2018 og bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.

NCSC er etablert i Havnelageret på Langkaia i Oslo. For mer informasjon, se www.ncsc.no.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.