Rådet

Rådet består av valgte representanter fra våre medlemmer, våre eiere, LO, YS og oppnevnte representanter fra Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet, herunder ØKOKRIM og Kripos, Tolletaten og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og møtes regelmessig.

I rådet gis det gjensidige orienteringer om trender og utfordringer i forhold til ulike sikkerhetstrusler, og det blir diskutert hvordan man sammen best kan møte disse truslene. Rådet kan også gi anbefalinger om opprettelse av ekspertutvalg, nedsettelse av arbeidsgrupper, og utarbeidelse av veiledere.

Rådet

Tilsluttede organisasjoner

Runar Karlsen, NHO Service og Handel

Medlemmer

Geir Skjelstad, Eika Gruppen

Yngve Dahl Østrøm, DHL Express

Martin Holmen, Securitas

Arnfinn Tønnessen, DNV GL

Rune Dyrlie, Bane NOR

Stifterorganisasjoner

Anniken Tømte, NHO

Atle Roaldsøy, Finans Norge

Knut Morten Johansen, Rederiforbundet / DNK (Color Line)

Gry Strand, Spekter (Oslo Universitetssykehus)

Tore Berg, Virke

Arbeidstakerorganisasjoner

Erik Hamremoen, LO

Frank Gran, YS (Politilederne)

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.