Rådet

Rådet består av valgte representanter fra våre medlemmer, våre eiere, LO, YS og oppnevnte representanter fra Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet, herunder ØKOKRIM og Kripos, Tolletaten og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og møtes regelmessig.

I rådet gis det gjensidige orienteringer om trender og utfordringer i forhold til ulike sikkerhetstrusler, og det blir diskutert hvordan man sammen best kan møte disse truslene. Rådet kan også gi anbefalinger om opprettelse av ekspertutvalg, nedsettelse av arbeidsgrupper, og utarbeidelse av veiledere.

Rådet

Tilsluttede organisasjoner

Ole Hagen, NHO Transport og Logistikk

Medlemmer

Kristian Dragerengen, Eika Gruppen

Yngve Dahl Østrøm, DHL Express

Runar Karlsen, Avarn

Arnfinn Tønnessen, DNV

Are Myklebust, Telenor

Stifterorganisasjoner

Anniken Tømte, NHO

Atle Roaldsøy, Finans Norge

Knut Morten Johansen, Rederiforbundet / DNK (Color Line)

Sidsel Avlund, Spekter (NRK Sikkerhet)

Thor Martin Bjerke, Virke

Arbeidstakerorganisasjoner

Erik Hamremoen, LO

Kjetil Ravlo, YS/Norges Politilederlag

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.