Kurs

NSR arrangerer kurs i blant annet Sikringsrisikoanalyse, Sikkerhetsledelse og Sikringshåndboken. Følg med på kalenderen for planlagte kurs.


Innføring i sikringsrisikoanalyse

Kurset er basert på standarden for sikringsrisikoanalyse, NS 5832. Denne standarden bør brukes av sikkerhetsanalytikere og ledere for virksomheter som har behov for sikkerhetsanalyse/vurdering, samt leverandører av sikkerhetstjenester. Standarden gjelder for både statlige, kommunale og private virksomheter.

Formålet med kurset er at du skal forstå risikoanalysens plass i sikkerhetsarbeidet gjennom å kjenne til teori, ledende praksis og relevante standarder innen fagfeltet. Etter kurset skal du selvstendig kunne gjennomføre eller delta i en risikoanalyse av angrep som ran, tyveri, bedrageri, terrorisme, vandalisme og sabotasje, basert på den nye standarden.

Er du leder av en bedrift eller avdeling, instruktør, eller student med interesse for eller tilknytning til sikkerhetsarbeid, vil kurset gi deg viktige grunnleggende kunnskaper.

Innføring i sikkerhetsledelse

Formålet med kurset er å få en innføring i hva sikkerhetsledelse er og hvordan man kan lede og administrere sikkerhetsarbeidet på en helhetlig og optimal måte. Tiltak for å sikre virksomhetens verdier er i dag en nødvendighet for de aller fleste virksomheter. Selv om utfordringene og kravene er forskjellig så krever alle sikringstiltak planlegging og ledelse for å fungere optimalt. Sentrale spørsmål som hva sikkerhet skal være for deg, hvordan oppnå den ønskede sikkerheten og hvordan man vet man har den sikkerheten man har bestemt seg for, må besvares. En systematisk og helhetlig tilnærming er derfor avgjørende for å lykkes.

Deltakerne skal etter kurset kunne lede arbeidet med å etablere, drifte og kontrollere sikkerheten i en virksomhet. Man vil også være i stand til å etablere et sikkerhetsprogram hvor sikringsanalyser og etterretning integreres på en optimal måte.

Målgruppen for kurset er primært medarbeidere, konsulenter, rådgivere, ledere og vektere innen offentlig og privat virksomhet som jobber med å etablere og/eller drifte et sikkerhetssystem i en virksomhet. Kurset passer for alle fagområder innenfor sikkerhet, inkludert informasjonssikkerhet.

Ønsker du å lage et kurs i samarbeid med NSR? Ta kontakt!

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.