Politiets næringslivskontakter

Næringslivskontakten arbeider med å forebygge og redusere arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot næringsliv.

Politiets næringslivskontakter

Økokrim

Fredrik Roe Bøe
E-post: fredrik.roe.boe@politiet.no
Tel:+47 23 29 10 00

Kripos

Else Gun Ommundsen og Espen Skogstad.
E-post: kripos.nc3@politiet.no
Tel:+47 916 95 119

Oslo politidistrikt

Christina T. Rooth
E-post: christina.rooth@politiet.no
Tel: +47 404 34 545

Agder politidistrikt

Eirik Berg Thorsrud
E-post: eirik.berg.thorsrud@politiet.no
Tel: +47 904 11 051

Sør Øst politidistrikt

Hanna Holmelin
E-post: hanna.holmelin@politiet.no
Tel: +47 474 68 934

Sør Vest politidistrikt

Kyrre Lindanger
E-post: kyrre.lindanger@politiet.no
Tel: + 47 916 71 726

Vest politidistrikt

Sonja Lund
E-post: Sonja.Lund@politiet.no
Tel: + 47 924 97 728

Trøndelag politidistrikt

Terje Lunde
E-post: terje.lunde@politiet.no
Tel: + 47 481 61 969

Troms politidistrikt

Merethe Samuelsen
E-post: merethe.samuelsen@politiet.no
Tel: + 47 77 79 76 88

Møre og Romsdal politidistrikt

Kjell Arne Hestad
E-post: hestad@politiet.no
Tel: + 47 926 06 045

Nordland politidistrikt

Håvard Fjærli
E-post: havard.fjarli@politiet.no
Tel: + 47 918 83 382

Øst politidistrikt

Jan Kevin Brunvoll
E-post: jan.kevin.brunvoll@politiet.no
Tel: + 47 975 77 266

Innlandet politidistrikt

Lene Espelund
E-post: Lene.Espelund@politiet.no
Tel: + 47 958 99 584

Finnmark politidistrikt

Jan Arne Pettersen
E-post: jan.arne.pettersen@politiet.no
Tel: + 47 900 96 960

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.