VTS-analyse

VERDI - TRUSSEL - SÅRBARHET - VTS-analyse hjelper deg å vurdere sikringsrisiko i din virksomhet

VTS analyse

VTS-analyse er et digitalt verktøy som hjelper deg og din virksomhet med sikringsrisikoanalyse. Analysen foretas basert på faktorene verdi, trussel og sårbarhet, og man blir ledet gjennom VTS-analysen steg for steg.

VTS-metoden vurderer og analyserer risiko knyttet til kriminelle og andre uønskede handlinger (sikringsrisiko). Metoden er forankret i kriminologisk teori, og tar utgangspunkt i tre faktorer som må være til stede for at det skal oppstå et sikkerhetsproblem - Verdi - Trussel – Sårbarhet. Metoden oppfyller kravene som stilles i Norsk Standard NS 5832:2014 Samfunnssikkerhet. Beskyttelse mot tilsiktede uønskede handlinger.

Krav i metoden er også tilpasset Sikkerhetslovens (2018) krav til sikringsrisikoanalyser.

Med VTS-analyse blir det enkelt å dele resultatet internt, samt å oppdatere analysen ved eventuelle endringer.

Les mer om VTS-analyse her.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.