Produkter og tjenester

Næringslivets Sikkerhetsråd tilbyr en rekke kurs, publikasjoner og direkte rådgivning til sine medlemmer!

NSR jobber for synliggjøring av næringslivets viktigste saker i ulike sikkerhetsspørsmål. Gjennom aktiv bruk i sosiale medier, kronikker og dagsaktuelle deltakelse i media synliggjør vi våre medlemmer og fremmer deres saker.

Kurs og arrangementer

Gjennom Sikkerhetskonferansen, frokostseminar, arrangementer og uformelle møter legger vi til rette for et unikt nettverk mellom ulike næringsaktører og mellom næringslivet og myndighetspersoner. NSR arrangerer kurs i blant annet Sikringsrisikoanalyse, Sikkerhetsledelse og Sikringshåndboken. Dersom din virksomhet ønsker et eget kursoppsett kan du kontakte oss her.

Publikasjoner

En måte å jobbe for sikkerhet- for vekst og samfunn er å kartlegge de kriminelle truslene og trendene vi ser i dag og forventer i fremtiden. Gjennom et presist situasjonsbilde over sikkerhetsstanden i Norge og internasjonalt, kan våre medlemmer legge relevant informasjon til grunn for sine sikkerhets- og sikringsanalyser.

NSR gir regelmessig ut veiledere i ulike tema. Tidligere har vi gitt ut veiledere som "Sikkerhet ved etablering i utlandet", "Veileder i Sikringsbelysning" og "Sikkerhet ved ansettelsesforhold". Har du forslag til tema vi burde skrive en veileder om? Ta kontakt!

Årlige undersøkelser:

Mørketallsundersøkelsen

Mørketallsundersøkelsen kartlegger IT-tilstanden i privat og offentlig næringsliv. Undersøkelsen er enestående i Norge og er et viktig bidrag til å kartlegge omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelser, samt bevissthet omkring informasjonssikring og omganger av sikringstiltak i norske virksomheter. Mørketallsundersøkelsen lanseres for 12. gang på Sikkerhetskonferansen 2020.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO)

KRISINO kartlegger kriminalitets- og sikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv. Undersøkelsen presenterer blant annet andelen virksomheter som har gjennomført en skriftlig risikovurdering, hvor mange som egentlig leser PST trusselvurdering og andelen virksomheter som har blitt utsatt for løsepengevirus og direktørsvindel.

Dersom din virksomhet ønsker å støtte KRISINO eller Mørketallsundersøkelsen, ta kontakt!

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.