Våre eiere

 • Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR og Anders Anundsen ønsker dere velkommen til konferansen!

  Sikkerhetskonferansen 2018

  Temaer på årets konferanse vil være informasjonssikkerhet, kriminalitetsbildet og sikkerhets internasjonalt. Tidligere justisminister Anders Anundsen vil lede årets Sikkerhetskonferanse! ...

 • Beste nye Sikkerhetsprodukt 2017: Vitnemålsportalen. Utviklet av CERES. Marte Holhjem og Rikke K Gåsholt, CERES. Prisen ble overrakt av professor Martin Gill, som også er prisens opphavsmann. (Foto: ARne Røed Simonsen)

  Suksessen fortsetter...

  Portalen for OSPA 2018 er åpnet! Slå et slag for godt sikkerhetsarbeid, og nominer dine ansatte, din sjef, en leverandør, et produkt, (eget eller andres) deg selv eller et statlig initiativ.

 • Tinglum, Eiterå og Wilhelmsen (Foto: Arne Røed Simonsen)

  Ny leder i Kriminalitetsutvalget

  Kriminalitetsutvalget har fått ny utvalgsleder. Ole Jørgen Eiterå, som er sikkerhetssjef i Sparebank 1 Alliansen har tatt utfordringen etter at Ingebjørg Telnes Wilhelmsen fra Drivkraft Norge har hatt vervet i to...

 • Møte i det konsultative råd, mai 2018

  NATO-øvelse i Norge. Hva betyr det for norsk næringsliv? Trident Juncture 2018

  Med næringslivets viktige rolle i Norges forsvarsevne og -vilje, så følger det en økt etterretningstrussel mot det samme næringslivet. Økt bevissthet rundt trusselen etterretning og spionasje er derfor nødvendig. Er du...

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss