Ved bestilling av trykte publikasjoner, kommer porto og ekspedisjonsgebyr i tillegg.

Veileder - Sårbarhetssamtaler

Personellsikkerhet - En kort veileder

Strategi 2024 - 2027

Årsrapport 2022

Nødplakat for digitale angrep (engelsk)

Cyberattack Emergency Response

Nødplakat for digitale angrep

Rapport til Forsvarskommisjonen

Mørketallsundersøkelsen 2022

Årsrapport 2021

Sikring

Sikring

Medlemmer: kr 250
Ikke-medlemmer: kr 400

Leadership Guideline - The war in Ukraine

Reisesikkerhet

Medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: kr 250

Beredskapsundersøkelsen 2021

Sikkerhet ved etablering i utlandet

Klikk på bildet for å laste ned veilederen.

Medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: kr 250

Forside Tigerkidnapping

Tigerkidnapping

Ta kontakt med oss på post@nsr-org.no for å bestille veilederen Tigerkidnapping.

Personnel employment security

Malicious insiders are a threat towards all organisations. Strategic... vis mer

Malicious insiders are a threat towards all organisations. Strategic employees can be corrupted, and vulnerabilities can be exploited for criminal purposes, with great risk of financial loss and other damage as a result. This guide will help you with recruiting personell and hiring services.

Medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: kr 250

Sikringsbelysning

Denne veilederen passer spesielt godt for deg som ikke har... vis mer

Denne veilederen passer spesielt godt for deg som ikke har sikkerhetserfaring. Den gir deg en bevissthet rundt emnet sikringsbelysning, og du får eksempler på tiltak og løsninger, samt gir deg en forståelse for når du bør ta kontakt med faglærte innenfor feltet sikringsbelysning.

Medlemmer: Gratis
Ikke-medlemmer: kr 250

Sikkerhet ved ansettelsesforhold

Innsidetrusler er en utfordring for din virksomhet. Strategisk viktige... vis mer

Innsidetrusler er en utfordring for din virksomhet. Strategisk viktige ansatte i din bedrift kan korrumperes og sårbarheter kan bli utsatt for kriminalitet, med risiko for tap av store verdier. Denne veilederen vil hjelpe deg å velge riktig ved ansettelsesforhold og ved innleie av ulike tjenester.

The Hybrid Study

Fake news, GPS signal jamming, cyberattacks, election manipulation and... vis mer

Fake news, GPS signal jamming, cyberattacks, election manipulation and destabilisation mark the headlines almost daily. In this study, we aim to highlight these challenges, map hybrid incidents and study how the business community understands its role in hybrid warfare.

Hybridundersøkelsen

Fake news, jamming av GPS-signaler, cyberangrep, valgmanipulasjon og... vis mer

Fake news, jamming av GPS-signaler, cyberangrep, valgmanipulasjon og destabilisering, preger nyhetsbildet nesten daglig. Med denne undersøkelsen ønsker vi å belyse disse utfordringene, kartlegge hybride hendelser og undersøke hvordan næringslivet forstår sin rolle i hybrid krigføring.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.