Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) kartlegger kriminalitets- og sikkerhetstilstanden i privat og offentlig næringsliv. Undersøkelsen presenterer blant annet andelen virksomheter som har gjennomført en skriftlig risikovurdering, hvor mange som egentlig leser PST trusselvurdering og andelen virksomheter som har blitt utsatt for løsepengevirus og direktørsvindel.

Krisino 2021

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019

Gjennomført av Opinion AS for Næringslivets sikkerhetsråd.

The Norwegian Crime and Security Survey (KRISINO) 2017

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2017

KRISINO 2015

KRISINO 2013

KRISINO 2011

KRISINO 2009

KRISINO 2008

KRISINO 2007

KRISINO 2006

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.