Kripos - Nasjonal trusselvurdering 2024

Nasjonal operasjon rettet mot kriminelle nettverk (KN)

Cyber Threat Landscape 2024

Nordic Financial CERT

Fokus 2024

Nasjonal trusselvurdering 2024 (NTV)

Risiko 2024

PSTs Sikkerhetshåndbok 2024

Personlig sikkerhet - en veileder for myndighetspersoner og andre risikoutsatte.

DSB: Råd om egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap

Nasjonalt digitalt risikobilde 2023

Rapport om matberedskap

Microsoft Digital Defence Report 2023

Digital Sikkerhet 2023 - Det blir alvor

Generativ kunstig intelligens og cyberkriminalitet

Bedrageri - et samfunnsproblem

Trusselvurdering: Folkesamlinger og arrangementer i 2023

Digitalt situasjonsbilde (Kommune-CSIRT)

Trusselvurdering: Pride arrangementer 2023

Sikkerhetsfaglige råd

NRKs trusselvurdering 2023

Masteroppgave - Benedicte Bjartland

Norske virksomheters samarbeid med politiet – en studie av hvilke faktorer... vis mer

Norske virksomheters samarbeid med politiet – en studie av hvilke faktorer som påvirker norske virksomheters samarbeid med politiet i forbindelse med datakriminalitet

Cyberkriminalitet 2023 (Kripos)

DNB trusselvurdering 2023

Politiets trusselvurdering 2023

Nasjonal trusselvurdering (PST)

Fokus 2023 (E-tjenesten)

Risiko 2023 (NSM)

Nasjonal risikovurdering 2022

Raising Cybersecurity Awareness in SMBs in Norway

NRK Trusselvurdering

Forebygging av kriminalitet i varetransportbransjen

DNB-Trusselvurdering 2022

Økokrims trusselvurdering 2022

Politiets trusselvurdering 2022

Veileder for trusselutsatte i næringslivet

Nasjonal trusselvurdering 2022

Fokus 2022

Risiko 2022

Norges forståelse av hybride trusler

Nasjonalt digitalt risikobilde 2021

Digital situasjonsrapport

Temarapport: Profesjonelle aktører

Temarapport: Bedragerier

Nasjonal kontraterrorstrategi

Unngå bedrageri og svindel

Arbeidslivskriminalitet i bygg- og anleggsbransjen I oslo og viken - kriminelle aktører og utnyttelse av arbeidstakere

DNB trusselvurdering 2021

Trusler og trender 2021

Politiets trusselvurdering 2021

Risiko 2021

Nasjonal trusselvurdering 2021

Fokus 2021

Etterretningstjenestens vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer

Kriminelle nettverk innen økonomisk-, arbeidslivs-, og miljøkriminalitet

Økokrim

Infoskriv: Bruk av kryptovaluta i kriminell virksomhet

Økokrim

Arbeidslivskriminalitet 2020 - situasjonsrapport fra NTAES

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er... vis mer

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. Les mer om utfordringene i den ferske situasjonsbeskrivelsen fra NTAES.

DNBs trusselvurdering 2020

Denne trusselvurderingen er et godt grunnlag for dem som vil sikre forbedret... vis mer

Denne trusselvurderingen er et godt grunnlag for dem som vil sikre forbedret effekt ved å inkludere kunnskapsbaserte sikkerhetsvurderinger i sine analyser. Kompetansen finnes i banken eller hos bankens samarbeidspartnere. Den bør utnyttes til det beste for samfunnet, bankens kunder og eiere.

Økokrims trusselvurdering for 2020

Trusselvurderingen skal være førende for ØKOKRIMs innsats fremover, både i... vis mer

Trusselvurderingen skal være førende for ØKOKRIMs innsats fremover, både i prioritering av straffesaker og i utviklingen av arbeidet innen forebygging. Dette gjelder også i samarbeidet med politidistriktene, og andre offentlige og private aktører i Norge og i utlandet.

Risiko 2020

- Koronapandemien har vist hvilke konsekvenser uforutsette hendelser kan ha,... vis mer

- Koronapandemien har vist hvilke konsekvenser uforutsette hendelser kan ha, men uforutsette og uønskede hendelser er ikke begrenset til en pandemi. De kan skje digitalt, og i den fysiske verden, og de kan ha blitt satt i gang av noen som vil skade oss, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

PSTs nasjonale trusselvurdering 2020

De mest alvorlige truslene er: – spionasje mot regjeringen, Stortinget og... vis mer

De mest alvorlige truslene er: – spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret – digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur – terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

Løsepengevirus (temarapport) 2020

Løsepengevirus er en type skadevare som brukes til å kryptere filer hos et... vis mer

Løsepengevirus er en type skadevare som brukes til å kryptere filer hos et mål, og deretter kreve penger for å dekryptere dem. Sammen med Kripos har NSM utarbeidet en temarapport om løsepengevirus.

Håndtering av innsiderisiko

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av... vis mer

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Risiko 2019

Norske virksomheter sitter på store verdier. Når disse verdiene ses i... vis mer

Norske virksomheter sitter på store verdier. Når disse verdiene ses i sammenheng med sårbarheter i virksomhetene og trusselbildet vi står overfor, peker NSM på seks faktorer som er særlig viktige for å vurdere den totale risikoen virksomheter bør forholde seg til:

Bedrageri mot næringslivet

I denne rapporten kan man lese at kortbedragerier hvor kortet ikke er... vis mer

I denne rapporten kan man lese at kortbedragerier hvor kortet ikke er tilstede og investeringsbedragerier medfører størst potensielt tap. Deretter følger fakturabedragerier og direktørsvindel.

Nasjonal trusselvurdering 2019

I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer PST de mest sannsynlige... vis mer

I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer PST de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet. Det er ønskelig at lesere av trusselvurderingen vurderer i hvilken grad innholdet kan få konsekvenser for deres egen aktivitet og virksomhet, basert på de verdier de forvalter.

Fokus 2019

Etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den mest omfattende og... vis mer

Etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den mest omfattende og pågående sikkerhetsutfordringen for Norge og norske interesser. Trusselen er størst fra Kina og Russland.

Terrorsikring

En veiledning i sikrings- og beredskapstiltak mot tilsiktede uønskede handlinger

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.