Arbeidslivskriminalitet 2020 - situasjonsrapport fra NTAES

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er... vis mer

Utnyttelse av utenlandske arbeidstakere og unndragelse av skatt og avgift er nå de to vanligste formene for arbeidslivskriminalitet. Les mer om utfordringene i den ferske situasjonsbeskrivelsen fra NTAES.

DNBs trusselvurdering 2020

Denne trusselvurderingen er et godt grunnlag for dem som vil sikre forbedret... vis mer

Denne trusselvurderingen er et godt grunnlag for dem som vil sikre forbedret effekt ved å inkludere kunnskapsbaserte sikkerhetsvurderinger i sine analyser. Kompetansen finnes i banken eller hos bankens samarbeidspartnere. Den bør utnyttes til det beste for samfunnet, bankens kunder og eiere.

Økokrims trusselvurdering for 2020

Trusselvurderingen skal være førende for ØKOKRIMs innsats fremover, både i... vis mer

Trusselvurderingen skal være førende for ØKOKRIMs innsats fremover, både i prioritering av straffesaker og i utviklingen av arbeidet innen forebygging. Dette gjelder også i samarbeidet med politidistriktene, og andre offentlige og private aktører i Norge og i utlandet.

Risiko 2020

- Koronapandemien har vist hvilke konsekvenser uforutsette hendelser kan ha,... vis mer

- Koronapandemien har vist hvilke konsekvenser uforutsette hendelser kan ha, men uforutsette og uønskede hendelser er ikke begrenset til en pandemi. De kan skje digitalt, og i den fysiske verden, og de kan ha blitt satt i gang av noen som vil skade oss, sier direktør Kjetil Nilsen i NSM.

PSTs nasjonale trusselvurdering 2020

De mest alvorlige truslene er: – spionasje mot regjeringen, Stortinget og... vis mer

De mest alvorlige truslene er: – spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret – digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur – terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

Løsepengevirus (temarapport) 2020

Løsepengevirus er en type skadevare som brukes til å kryptere filer hos et... vis mer

Løsepengevirus er en type skadevare som brukes til å kryptere filer hos et mål, og deretter kreve penger for å dekryptere dem. Sammen med Kripos har NSM utarbeidet en temarapport om løsepengevirus.

Håndtering av innsiderisiko

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av... vis mer

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Forside helhetlig digitalt risikobilde 2019

Helhetlig digitalt risikobilde 2019

Hva har det egentlig å si at våre verdier i økende grad befinner seg på... vis mer

Hva har det egentlig å si at våre verdier i økende grad befinner seg på nettet? Eller at utenlandske selskaper bærer norske samfunnsfunksjoner? Hva avgjør om vi kan motstå forsøk på påvirkning?

Risiko 2019

Norske virksomheter sitter på store verdier. Når disse verdiene ses i... vis mer

Norske virksomheter sitter på store verdier. Når disse verdiene ses i sammenheng med sårbarheter i virksomhetene og trusselbildet vi står overfor, peker NSM på seks faktorer som er særlig viktige for å vurdere den totale risikoen virksomheter bør forholde seg til:

Bedrageri mot næringslivet

I denne rapporten kan man lese at kortbedragerier hvor kortet ikke er... vis mer

I denne rapporten kan man lese at kortbedragerier hvor kortet ikke er tilstede og investeringsbedragerier medfører størst potensielt tap. Deretter følger fakturabedragerier og direktørsvindel.

Nasjonal trusselvurdering 2019

I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer PST de mest sannsynlige... vis mer

I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer PST de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet. Det er ønskelig at lesere av trusselvurderingen vurderer i hvilken grad innholdet kan få konsekvenser for deres egen aktivitet og virksomhet, basert på de verdier de forvalter.

Fokus 2019

Etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den mest omfattende og... vis mer

Etterretningstrusselen fra fremmede statsmakter er den mest omfattende og pågående sikkerhetsutfordringen for Norge og norske interesser. Trusselen er størst fra Kina og Russland.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.