Mørketallsundersøkelsen kartlegger IT-tilstanden i privat og offentlig næringsliv. Undersøkelsen er enestående i Norge og er et viktig bidrag til å kartlegge omfanget av datakriminalitet og IT-sikkerhetshendelser, samt bevissthet omkring informasjonssikring og omganger av sikringstiltak i norske virksomheter. Mørketallsundersøkelsen lanseres for 12. gang på Sikkerhetskonferansen 2020.


Mørketallsundersøkelsen 2022

Mørketallsundersøkelsen 2020

Mørketallsundersøkelsen 2018

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Det gir oss mange... vis mer

Norge er et av verdens mest digitaliserte land. Det gir oss mange muligheter, men også nye sårbarheter og utfordringer. Vi må satse mer på kompetanse innen IT-sikkerhet. Denne undersøkelsen vil gi deg relevant kompetanse og hjelpe deg i det forebyggende arbeidet innen IT-sikkerhet.

Norwegian Computer and Data Breach Survey 2018

Norway is one of the most digitised countries in the world. This brings... vis mer

Norway is one of the most digitised countries in the world. This brings opportunities as well as new vulnerabilities and challenges. We must invest more into IT security education and competency. This study will contribute to raise the expertise and assist you in preventive security efforts.

Mørketallsundersøkelsen 2016

Norwegian Computer and Data Breach Survey 2016

Mørketallsundersøkelsen 2014

Mørketallsundersøkelsen 2012

Mørketallsundersøkelsen 2010

Mørketallsundersøkelsen 2008

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2003

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.