Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019 er offentliggjort

3. aug 2020
Lesetid: 2 min

KRISINO har siden 2006 vært et viktig bidrag til kunnskapsbygging om kriminalitet og sikkerhet for næringsliv og myndigheter. Å basere beskyttelsestiltak på kunnskap er klokt av flere grunner.

KRISINO 2019 riktig

Kunnskap om sikkerhetsutfordringer gir oss de beste forutsetninger for godt forebyggende arbeid.

Dernest gir kunnskap om utfordringene grunnlag for hurtig endring i forhold til nye trusler. Slik kan vi bedre beskytte våre verdier, næringer og virksomheter i en verden preget uforutsigbarhet, konnektivet og hurtige endringer. Vi er derfor svært takknemlige for at både våre medlemmer og myndighetene støtter undersøkelsen.

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge gir oss, sammen med andre undersøkelser, for eksempel Mørketallsundersøkelsen og Hybridundersøkelsen, et godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet. Samtidig vet vi også mer om hvilke tiltak næringslivet gjennomfører, og hvor an disse virker. At undersøkelsen har gått over mange år, gjør den mer valid, samtidig som det er mulig å identifisere både positive og negative trender i kriminalitets og sikkerhetsutfordringene.

Mye av den tradisjonelle vinningskriminaliteten har funnet nye digitale former. Samtidig ser vi også nye ikke-digitale sikkerhetsutfordringer. Et helhetlig sikkerhetsarbeid må derfor omfatte mennesker, teknologi og organisasjon.

Reisesikkerhet har fått et sterkt fokus siden forrige undersøkelse. Vi har blant annet spurt om virksomheten har retningslinjer for digital reisesikkerhet. Resultatet var ikke oppløftende, og er et område NSR vil fortsette å ha fokus på.

Henleggelse av anmeldelser utgjør fortsatt den klareste årsaken til å unnlate å anmelde straffbare forhold. Dette er uheldig for både de som rammes, og for samfunnet som helhet. Prinsippet om at kriminalitet ikke skal lønne seg, og at alle skal stå til rette for sine handlinger er et fundament for tillit og trygghet i samfunnet.

Forebygging og gode sårbarhetsreduserende tiltak er viktig for å redusere risikoen for næringsliv og virksomheter. Både undersøkelsen og analysen viser at vi fortsatt har en vei å gå på disse områdene. Samtidig ser vi en stigende tillit til politiets kompetanse. Gjennom nye former for samarbeid mellom privat og offentlig sektor kan dagens og morgendagens sikkerhetsutfordringer løses med bedre presisjon og effekt.

Vi håper at undersøkelsen og analysen vil være nyttig, både for næringsliv og myndigheter.

NSR ønsker å takke alle som har støttet oss i arbeidet med undersøkelsen.

Oppdatert: 3. aug 2020

Publisert: 19. sep 2019

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.