Sikkerhet internasjonalt

Utvalget består av næringslivstopper, sikkerhetsledere og fagpersoner med kompetanse og lang erfaring innen sikkerhetsarbeid internasjonalt.

Utvalget arbeider med kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer internasjonalt. Utvalgets arbeid og produkter skal bidra til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å møte sikkerhetstrusler i utlandet. Utvalget skal blant annet vurdere sikkerhetsrisiko ved virksomhet internasjonalt, og særskilt søke å overføre kunnskaper og gode handlemåter seg imellom og mot næringslivet generelt. Virksomheter som skal etablere seg i et land eller av andre grunner trenger mer informasjon, kan kontakte NSR. Utvalget kan ta opp og drøfte fortrolige opplysninger slik at saker belyses i full bredde. Offentlige myndigheter kan tilknyttes utvalget ved behov.

Utvalgsleder

Line Falkenberg Ollestad, Rederiforbundet

Utvalgsmedlemmer

Christian Slinning, Norges Bank

Anders Rimstad, Aker ASA

Even Tvedt, Kongsberg Gruppen

Jan Aarvold, Equinor

Arnfinn Tønnesen, DNV

Glenn Pettersen, Statkraft

Bjørn Richard Watne, Telenor Group

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.