Personellsikkerhetsutvalget

Utvalget skal bidra til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å håndtere personellsikkerhet både i daglig drift og i forbindelse med hendelser.

Utvalgsleder

Aina Slinning, Aker ASA

Utvalgsmedlemmer

Torgeir Hallesby von Essen, DNB

Hans Kristian Abell, Equinor

Arne Rasmus Eckroll Nordbø, Statkraft

Geir Lerhol, Høegh LNG

Merete Hove, Kongsberg Defence & Aerospace AS

Fanny Nicolaisen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Sidsel Avlund, NRK

Anders Nordbø, Norges Bank

Ingunn Dåvøy, SINTEF


Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.