Personellsikkerhetsutvalget

Utvalget skal bidra til at NSRs medlemmer spesielt, og næringslivet generelt, står bedre rustet til å håndtere personellsikkerhet både i daglig drift og i forbindelse med hendelser.

Utvalgsleder

Aina Slinning, Aker ASA

Utvalgsmedlemmer

Torgeir Hallesby von Essen, DNB

Hans Kristian Abell, Equinor

Arne Rasmus Eckroll Nordbø, Statkraft

Geir Lerhol, Avinor

Merete Hove, Kongsberg Defence & Aerospace AS

Fanny Nicolaisen, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Sidsel Avlund, NRK

Anders Nordbø, Norges Bank

Jon Magne Haugli, Telenor Group

Marian Nathalie Engelsgjerd Resell, SINTEF

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.