Hybridundersøkelsen offentliggjort!

19. mar 2021
Lesetid: 2 min

Næringslivets Sikkerhetsråd har gjennomført en større undersøkelse om hybride trusler og hendelser mot norsk næringsliv – i dag lanseres Hybridundersøkelsen.

Hybridundersokelsen bilde

Fake news, jamming av GPS-signaler, cyberangrep og valgmanipulasjon er virkemidler som utgjør hybride angrep som kan være rettet mot samfunn og næringsliv. Begrepet hybrid henspiller på at aktørene tar i bruk et bredt spekter av militære, politiske, økonomiske, sivile og informasjons-instrumenter rettet mot myndigheter, det sivile samfunnet og privat sektor. Aktørene som står bak kan være nasjonalstater eller kriminelle grupperinger, men felles er et mål om blant annet påvirkning av politiske beslutningsprosesser, utnyttelse av sårbarheter i samfunnet eller bedrifter, samt å skape uro og mistillit.

Vanlig, men usannsynlig

En høy prosentandel av respondentene, 60 prosent, mener det er vanlig at virksomheter blir utsatt for hybride trusler. Samtidig oppgir 48 prosent at de mener det er usannsynlig at sin egen virksomhet blir utsatt. Trenden ser vi på tvers av sektorer, geografi og virksomhetenes størrelse. Dette henspiller muligens på en felles oppfatning om at hybride angrep er noe utenkelig, noe som tar stor oppmerksomhet og noe som kun skjer mellom stater. Erfaringer viser derimot at hendelser kan være små og vanskelig og oppdage. Det kan ta form som kartlegging, samarbeid- og kontaktinitiativ og er rettet mot både stater, samfunn og næringsliv.

Hybride hendelser mot næringsliv i Norge

32 prosent av respondentene har opplevd noen form for unormal aktivitet rettet mot sin egen eller andres virksomhet som kan utgjøre en hybrid operasjon eller deler av en slik operasjon. Funnene utmerker seg i Nord Norge, hvor 40 prosent svarer at de har opplevd unormal aktivitet. Dette er svært interessant og peker mot en geopolitisk spenning. Disse funnene er spesielt viktig å ha i bakhodet under gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

NATO-øvelsen Trident Juncture ble gjennomført i Norge høsten 2018. Undersøkelsen viser at 14 prosent av respondentene opplevde økt unormal aktivitet eller henvendelser i dette tidsrommet. Eksempler på hvilke typer henvendelser dette kan være oppringninger av ukjente og utenlandske numre, eposter fra ukjente eller merkelige jobbsøknader eller konsulenthenvendelser.

Ønsker mer informasjon fra myndighetene

På spørsmål om hvem virksomheten hadde kontaktet dersom de skulle blitt utsatt for hybride trusler svarer 64 prosent politiet, 33 prosent NSM og 28 prosent PST. Dette viser at det ikke er entydig for næringslivet hvem de skal rapportere eller melde fra til når de opplever noe som kan utgjøre en hybrid operasjon.

92 prosent av respondentene er villig til å dele informasjon om hybride hendelser med myndighetene. Samtidig ønsker mer enn halvparten mer åpenhet fra myndighetene om hendelser de kjenner til. Dette tolker vi som et ønske fra næringslivet om et bedre samarbeid med myndighetene og et behov for en arena eller et organ som kan ta imot slik informasjon.

Undersøkelsen er gjennomført av Opinion gjennom telefonintervjuer gjennomført av Norstat. 354 intervjuer med norske virksomheter med 100 ansatte eller flere er gjennomført.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 22. mar 2019

Hybridundersøkelsen
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.