Vi styrker laget

4. jan 2022
Lesetid: 2 min

Lars Magne Hovtun er ny seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd. Nå ser han frem til å bidra til å kartlegge, forebygge og bekjempe tilsiktede sikkerhetstrusler mot norske bedrifter.

Lars magne hovtun lowres

– Norske bedrifter utsettes for digitale angrep hver eneste dag. Har man ikke gjort gode forebyggende tiltak, etablert en god sikkerhetskultur og laget en beredskapsplan er det stor sannsynlighet for at man vil miste verdifull data og få store økonomiske tap, sier Lars Magne Hovtun.

Hovtun har studert statsvitenskap og russlandstudier på Universitetet i Oslo, og har mange års erfaring med kommunikasjons- og beredskapsarbeid i Forsvaret, politiet og brannvesenet. I Forsvaret tjenestegjorde han blant annet som presse- og informasjonsoffiser under internasjonale operasjoner i Afghanistan, Tsjad, Syria og Libya, og var flere år i øvingsstaben for den store kontraterrorøvelsen Gemini. Hovtun har også seks års tjeneste i Oslo brann- og redningsetat, blant annet som informasjonssjef, beredskapsplanlegger og vakthavende stabssjef. Han har i tillegg arbeidet som journalist i Aftenposten og Rogalands Avis. Hovtun tror kombinasjonen av beredskaps- og kommunikasjonskompetanse vil bli en fordel i den nye jobben.

– Jeg har inntrykk av at store norske bedrifter har svært dyktige beredskaps- og sikkerhetsfolk, og sånn sett er godt forberedt på uønskede hendelser. Min bekymring er de mindre bedriftene, som utgjør hoveddelen av norsk næringsliv. Få av disse har mulighet for å ha egne sikkerhetsfolk, til tross for at risikoen mot dem er vel så stor som for større bedrifter. Det gjør dem sårbare og attraktive for digitale trusselaktører. Jeg håper jeg kan bidra til å styrke disse bedriftenes sikkerhet, blant annet ved å kommunisere enkelt og tydelig om risikopotensial og forebyggende tiltak.

I den nylig utførte Beredskapsundersøkelsen 2021 fremkom det at bare 13 prosent av de spurte bedriftene benytter myndighetenes trusselvurderinger i sin beredskapsplanlegging, og at bare 29 prosent har en beredskapsplan for digitale angrep.

– Jeg mistenker at det rett og slett blir for omfattende å forholde seg til lange trusselvurderinger, risikoanalyser og omstendelige anbefalinger for mange mindre bedrifter. Målet mitt er å bidra til å senke denne terskelen, sier Hovtun, og avslutter:

– Jeg oppfordrer særlig mindre bedrifter som lurer på hvor de skal starte, til å ta forbindelse med oss. Jeg gleder meg til bidra til å skape bedre sikkerhet i norsk næringsliv!

– NSR er inne i en tid med mange spennende muligheter utfordringer. Vi er derfor svært glade for at Lars Magne med på laget. Han vil i betydelig grad styrke NSR sitt arbeid for medlemmer, eierne og i forhold til myndighetene, jeg ønsker derfor ham varmt velkommen til Næringslivets Sikkerhetsråd, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

Oppdatert: 4. jan 2022

Publisert: 23. sep 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.