Bedrageri - et samfunnsproblem

15. jun 2023
Lesetid: 1 min

Økokrim offentliggjør i dag rapporten "Bedrageri - et samfunnsproblem". Rapporten retter seg mot ulike målgrupper, herunder ledere i offentlig og privat virksomhet, myndigheter og befolkningen for øvrig.

Lone og Pal

Avdelingsdirektør for etterretning og forebygging Lone Charlotte Pettersen, sammen med sjef for Økokrim Pål Lønseth. Foto: Økokrim

- Både Politiet og bankene har registrert en voldsom økning i antall bedrageri. Omfanget er nå så stort at det har blitt et samfunnsproblem. Bedrageri fører til betydelige økonomiske tap. Kriminelle nettverk lurer til seg store summer, og den teknologiske utviklingen gjør at de kriminelle får stadig flere virkemidler. Pengene de tjener på denne virksomheten finansierer ny kriminalitet, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Ofrene for bedragerivirksomheten er privatpersoner, virksomheter og organisasjoner. Identitetstyveri og bedrageri på internett er blant de hendelsene norske borgere er mest bekymret for å bli rammet av. Tilliten til at politiet klarer å håndtere denne kriminaliteten er lav. Dette utfordrer vårt tillitsbaserte samfunn, og dette må vi gjøre noe med!

Bedrageribekjempelse er et komplekst og utfordrende fagområde som krever spesialisert kunnskap og ekspertise, effektivt samarbeid og tett koordinering. Bedrageribekjempelse innebærer ofte samarbeid mellom offentlig og privat sektor, på tvers av etater og ulike virksomheter. Samlokaliserte fagmiljø skaper godt grunnlag for samarbeid og koordinert innsats på tvers av ansvars- og teknologiområder. Dette øker effekten av forebyggende arbeid, pågripelse, etterforskning og iretteføring av de kriminelle. Vi må øke risikoen for de kriminelle gjennom å redusere mulighetene for tilnærmet risikofri bedrageri-kriminalitet.

– Økokrim må få etablere den mye omtalte bedragerienheten der de mener den vil virke best. Det haster med å lukke denne lukrative kriminelle muligheten som rammer alle, medfører betydelige økonomiske tap og tærer på tilliten mellom borgere, virksomheter og myndighetene, avslutter Odin Johannesen.

Les rapporten til venstre og forstå hvorfor.

Oppdatert: 15. jun 2023

Publisert: 14. jun 2023

Bedrageri - et samfunnsproblem
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.