Nærmere 600 påmeldt til våre arrangementer med PST og politiet

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Vi gjentok suksessen fra i fjor med regionale arrangementer, og utvidet med to byer.

Interessen for å høre om det nasjonale og regionale trussel- og kriminalitetsbildet, bare øker. Bare på arrangementet i Oslo var det påmeldt ca. 200 deltakere. I tillegg til Oslo arrangerte vi også regionale seminarer i Bergen, Trondheim, Sandefjord, Kristiansand, Tromsø og Stavanger.

Kunnskap om trusselbildet og kriminalitetstrendene er en viktig del av arbeidet med risikoanalyser. Mørketallsundersøkelsen 2018, som også ble presentert på de regionale arrangementene, viser tydelig at virksomheter som har styringssystemer eller rammeverk, håndterer hendelser bedre. De har også betydelig lavere økonomiske tap.

De regionale arrangementene var organisert av våre regionale koordinatorer, i godt samarbeid med de lokale næringslivskontaktene fra politiet. Alle steder var det stort oppmøte, og tilbakemeldingene har gjennomgående vært gode fra deltakerne.

Lokalt PST og politi setter også stor pris på å komme i dialog med lokalt næringsliv gjennom disse arrangementene. Denne dialogen er viktig for at politiet skal ha et godt bilde av kriminaliteten som rammer næringslivet, og dermed kunne forebygge bedre.

En stor takk til alle som har bidratt med organisering, gode foredrag og diskusjoner.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 4. apr 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.