Rapport til Forsvarskommisjonen

15. des 2022
Lesetid: 1 min

Forsvarskommisjonen har invitert flere personer til å skrive kortere rapporter på temaer som er aktuelle for Forsvarskommisjonen i sitt arbeid. Rapportene er skrevet av eksterne bidragsytere og gjøres tilgjengelige i sin helhet for at offentligheten skal få et tidlig innblikk i arbeidet til kommisjonen.

Odin johannessen lowres

Odin Johannessen, direktør i NSR.

Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd, var en av de inviterte.

Hvor godt organisert er vi for å håndtere sammensatte trusler gjennom konfliktspekteret? Dette er overskriften i Johannessens rapport.

I sin innledning, skriver Johannessen;

Krig mellom nasjonalstater er på nytt aktuelt, også i Europa. Det russiske angrepet på Ukraina 24. februar bekrefter at krigen som politisk virkemiddel må tas med i enhver plan for å styrke vårt forsvar i bredeste forstand. I vår tid innebærer det en styrking av landets totale forsvarsevne, ikke utelukkende den militære.

I flere år har Etterretningstjenesten (ETJ), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) advart mot sammensatte, hybride trusler. Det har blitt mer komplekst og krevende å forsvare Norge og norske interesser mot alvorlige trusler.

Kompleksiteten påvirker vår forsvarsevne. Når det blir vanskeligere å forsvare oss, er rimelig å anta at kompleksiteten også bør påvirke strategien, metoden, organiseringen og planene vi har for forsvaret av Norge og norske interesser i videste forstand gjennom konfliktspekteret.

Hele rapporten kan lastes ned til venstre på siden.

Rapport til Forsvarskommisjonen
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.