Beslaglagt tyvegods til nytte i skolen

26. okt 2021
Lesetid: 1 min

Politiet jobbet på tvers av landegrensene, verktøyet ble gjenfunnet i Romania og hovedmennene sitter nå fengslet der.

Stjalet verktoy

-Vi ønsket mest mulig av tyvgodset tilbake hit for at det kunne bidra til etterforskningen, noen eiere fikk man også tak i, men i de fleste sakene var erstatning allerede utbetalt fra forsikringsselskapene. Nå ønsker vi i Finans Norge og forsikringsselskapene at verktøyet skal komme samfunnet til nytte, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Verktøyet er verdt flere hundre tusen kroner og er i all hovedsak stjålet fra byggeplasser på Østlandet de siste par årene. Mye av verktøyet er helt nytt, og alt som gis bort er i svært god stand. Verktøy og utstyr hvor man ikke finner eiere blir vanligvis destruert, eller solgt på politiets hittegodsauksjoner.

­­-Vi tror verktøyet kan være nyttig i forbindelse med opplæring. Og vi er glade for at Vestby videregående skole ville ta imot. Det er flott at verktøyet kommer tilbake til samfunnet ved at det kan benyttes i skoletimene, sier Neverdal.

-Denne saken er et godt eksempel på at det kan lønne seg å anmelde kriminalitet, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

Se innslaget da Finans Norge overrakte utstyret på NRK Distriktsnyheter Oslo og Viken

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.