Fem kjappe til Kyrre Lindanger, næringslivskontakt i Sør-Vest politidistrikt.

Av Tom Brathetland, Oceaneering AS
NSRs regionale koordinator i Rogaland

27. apr 2021
Lesetid: 1 min

Vi har startet en ny runde med fem kjappe spørsmål. I denne runden har våre regionale koordinatorer stilt spørsmålene til politiets næringslivskontakter i sitt distrikt. Først ut er Kyrre Lindanger i Sør-Vest politidistrikt.

Kyrre Lindanger Sor Vest

1. Hva ser du som den største kriminalitetsutfordringen mot næringslivet i ditt politidistrikt?

- Dataangrep og nettbasert svindel rettet mot næringslivet i Sør-Vest politidistrikt.

2. Hvordan opplever du samarbeidet/dialogen med næringslivet i regionen?

- Det er et godt og tett samarbeid med næringslivet i regionen og jeg opplever at det er en lav terskel for å ta kontakt ved behov.

3. Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har arrangert flere regionale arrangementer i samarbeid sine regionale representanter og næringslivskontaktene. Hvordan opplever du verdien/effekten av disse arrangementene?

- Jeg vurderer verdien av disse arrangementene som god, der relevante tema for næringslyset blir belyst på en tydelig måte.

4. NSR gjennomfører flere større undersøkelser, som for eksempel Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) og Mørketallsundersøkelsen. Hva anser du som den største verdien av disse undersøkelsene?

- Den største verdien med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge er at undersøkelsen gir et veldig godt bilde av hvilke kriminalitet som rammer næringslivet, hvilke tiltak næringslivet gjennomfører, og hvordan disse virker. Den største verdien i Mørketalsundersøkelsen er det tydelige budskapet om at bedrifter som driver et systematisk og forebyggende sikkerhetsarbeid, i mye større grad evner å identifisere og detektere sårbarheter, trusler og hendelser slik at de raskere kan iverksette forebyggende og konsekvensreduserende tiltak.

5. Sett fra ditt ståsted, hva vil være NSRs viktigste satsningsområde?

- Kunnskapsdeling når det gjelder dataangrep og nettbasert svindel rettet mot næringslivet og forebyggende opplysningsarbeid.

Oppdatert: 27. apr 2021

Publisert: 22. apr 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.