Felles fremlegging av trusselvurderinger

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Fokus 2021

Etterretningstjenesten (ETJ), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) la i dag frem sine trusselvurderinger for 2021. Fokus 2021 fra ETJ og Nasjonal trusselvurdering 2021 fra PST er offentliggjort. Lenke til publikasjonene finner du nederst i artikkelen. NSMs Risiko 2021 legges frem i forbindelse med Sikkerhetskonferansen 11.mars.

Alle de tre tjenestene la i sin fremlegging vekt på sammensatte trusler som de mest overhengende og fremtredende i dagens trusselbilde.

Kombinasjonen av nye og tradisjonelle sikkerhetsutfordringer gir oss situasjoner med kjente og ukjente utfordringer for samfunn og næringsliv. Ulike virkemidler, for eksempel sivile og militære, fysiske og digitale, åpne og fordekte, kombineres, og er sektorovergripende. Virkemiddelbruken gjør det krevende å skille mellom statssikkerhet, samfunnssikkerhet og næringslivssikkerhet.

I tillegg utfordrer det sammensatte trusselbildet sektorprinsippet. Det er ikke alltid like klart hvem som skal lede og koordinere innsatsen for å beskytte oss mot dem. Spesielt de digitale truslene gir oss slike utfordringer.

Det kan synes som om avstanden er lang fra et myndighetsbeskrevet trusselbilde til beslutningspunktet den enkelte virksomhet. Og at det derfor ikke er verken nyttig eller nødvendig å bruke tid på slike rapporter. Et sammensatt trusselbilde, motbeviser dette. Kunnskapen som finnes i disse rapportene bør derfor være kjent for alle som interesserer seg for næringslivs-, samfunns- og sikkerhetsspørsmål.

NSR ønsker å komme tilbake med egne møter mellom myndighetene og næringslivet om innholdet i disse rapportene. Her ønsker vi også at Politidirektoratet, KRIPOS og ØKOKRIM deltar med sine vurderinger. Møtene vil i år foregå digitalt, og informasjon følger.

I mellomtiden oppfordrer vi deg til å lese rapportene, og benytte kunnskapen til det beste for virksomheten, næringslivet og samfunnet.


E-tjenestens Fokus kan lastes ned her.

PSTs trusselvurdering kan lastes ned her.

NSM legger frem hele sin rapport Risiko 2021 i forbindelse med Sikkerhetskonferansen i mars. Et kort sammendrag kan leses her.

Odin johannessen lowres

Odin Johannessen Direktør ojo@nsr-org.no +47 400 29 800

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 8. feb 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.