Illegale IPTV-nettverk – en stor trussel mot TV-distributører og rettighetsinnehaverne ...

Av Stian Løland
Security Manager, Nordic Content Protection

30. jul 2020
Lesetid: 3 min

Etterforskning av illegale IPTV-leverandører vil høyst sannsynlig også åpne for andre saker som, skatteunndragelse, hvitvasking, finansiering av annen form for kriminalitet, som narkotika, og i verste fall, finansiering av terror.

Joshua lawrence u84hnx4eo VY unsplash

Historisk sett er det card-sharing nettverk som har utgjort den største trusselen ovenfor distributører og rettighetsinnehaverne i den nordiske TV-bransjen, men ved slutten av 2018 kunne Nordic Content Protection (NCP) konstatere at det hadde vært en nedgang på 75 prosent på aktive card-sharing servere sammenlignet med 2015. Denne nedgangen kan forklares av flere faktorer, og av dem nevnes følgende:

 • I 2014 ble det innført lovgivning i Sverige som gjorde det ulovlig å være kunde i et card-sharing nettverk. Effekten kom umiddelbart da den første dommen mot en kunde ble avsagt i 2015.
 • NCP og andre interessenter har jobbet målrettet mot individer bak card-sharing nettverkene og anmeldt dem til myndighetene, noe som har resultert i flere domfellelser og beslag av card-sharing servere. Sakene har ofte fått medieoppmerksomhet, noe som har gitt en forebyggende effekt.
 • Den teknologiske utviklingen, der tilgangen til rimelig høyhastighetsinternett, leie av servere, har resultert i alternative forretningsmodeller, som IPTV. Dette må sees i sammenheng med effektive teknologiske mottiltak fra rettighetsinnehaverne, som har medført at det i dag foregår en migrasjon fra en ulovlig plattform – card sharing – til en annen – illegal IPTV.

Det er ikke uvanlig at illegale IPTV-leverandører tilbyr flere tusen TV-kanaler i tillegg til tusenvis av filmtitler i abonnementene sine, som kan koste fra 120-150 NOK i måneden.

Rettighetsinnehavere og distributører, som har betalt store summer for å vise eksklusivt innhold i Norge opplever at eksisterende kunder og potensielle nye kunder, heller velger illegale IPTV-leverandører, da de ikke er bundet av eksempelvis restriksjoner på hvilke kamper de har lov til å vise.

Rapporter fra United Kingdom Intellectual Property Office og Europol bekrefter begge at illegale IPTV-leverandører øker kraftig i antall over hele Europa.

Dette er en kritisk utvikling sett fra TV-bransjens perspektiv. I henhold til norsk lovgivning risikerer illegale IPTV-leverandører og brukere av slike tjenester, begge å blir anmeldt etter henholdsvis straffeloven og åndsverkloven. Utfordringen i Norge, er at per i dag, er dette en form for straffbar virksomhet som ikke prioriteres av sentraliserte enheter som Økokrim og Kripos. Sakene havner på lokale politistasjoner, og blir ofte henlagt på grunn av manglende kapasitet og kompetanse. Sakene har ofte et internasjonalt tilsnitt, noe som gjør at Kripos og/eller Økokrim sin kompetanse kreves for å etterforske sakene på en tilfredsstillende måte.

I Sverige er det derimot ikke straffbart å streame innhold (brukernivå) fra illegale IPTV-leverandører, men i Sverige, til forskjell fra Norge, blir illegale IPTV-leverandører etterforsket og påtalt av spesialetterforskere fra «Nationella Operativa avdelningen, Immaterialrättsliga brott» -og spesialjurister fra «Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet». Dette har vært praksis i Sverige i mange år, som var de første i Norden til å prioritere slike saker.

I tillegg til å etterforske- og påtale kriminelle bakmenn, har det svenske politiet, sammen med Kronofogdemyndigheten, gode rutiner på å fryse eiendeler, som bankkontoer, kjøretøy, fast eiendom, tilsvarende beløpet som er krevd i erstatning, slik at den/de fornærmede parten(e) i saken, etter rettskraftig dom, får beløpet utbetalt.

I Stockholms Tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen 29. juni 2018 ble det avsagt en historisk dom da bakmennene bak ATN-nettverket ble idømt fengselsstraff, samt å betale over 200 millioner SEK i erstatning til beIN Media Group og Digitalb Sh.A.

I januar 2019 åpnet Justisminister, Tor Mikkel Wara, Kripos sin nye enhet NC3 (Nasjonalt Cyber Crime Senter). NC3 skal være Norges spydspiss innenfor cyberkriminalitet med 200 ansatte innen år 2021.

Nordic Content Protection vil jobbe for at NC3 skal prioritere saker som omhandler den strafferettslige håndhevingen av immaterielle rettigheter i årene som kommer.

Illegal IPTV.

Illegale IPTV-leverandører kan deles opp i to hovedkategorier:

 • Store illegale leverandører som transkoder krypterte satellitt-TV signaler til digitale strømmer som skal inkluderes i IPTV-abonnementene. Disse leverandørene handler og bytter de krypterte signalene (kanalene) med andre store leverandører. Illegale IPTV-leverandørene forsyner et stort antall kunder med signaler og har ofte velutviklede reseller-planer, som genererer «passiv» profitt. Storleverandørene selger ofte forhåndsprogrammerte TV-bokser (STB-bokser) og online IPTV-abonnement.
 • Illegale Resellere, registrerer seg hos en eller flere store leverandører, og videreselger enten online IPTV-abonnementer og/eller STB-bokser. Resellere betaler vanligvis en «sign-on» avgift, samt provisjon eller fastpris per kunde de selger abonnement til.

Oppdatert: 30. jul 2020

Publisert: 5. mar 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.