PSTs Sikkerhetshåndbok 2024

24. jan 2024
Lesetid: 1 min

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) lanserer en ny veileder om personlig sikkerhet for myndighetspersoner og andre risikoutsatte. Sikkerhet på reise, håndtering av sjikane, hets og trusler, samt trygghet i hverdagen, er eksempler på tema i veilederen.

PST Veileder bilde nettside

- Myndighetspersoner innbefatter medlemmer av Kongehuset, Stortinget, regjeringen og Høyesterett. PST har i tillegg ansvar for å etterforske straffbare handlinger som er begått mot sentralstyremedlemmene i ungdomspartiene dersom disse har sin bakgrunn i deres politiske virke. I denne sikkerhetshåndboken samles informasjon og veiledning med formål om å øke sikkerhetsbevisstheten og tryggheten for myndighetspersoner.

Håndboken er delt inn etter utvalgte sentrale temaer som gjelder arenaer der du som myndighetsperson kan være trussel- og risikoutsatt. Hvert tema har tilhørende råd om forebyggende sikkerhetstiltak og/eller handlingsmønster som kan redusere konsekvensene hvis uønskede hendelser likevel skulle oppstå.

Sikkerhetshåndboken er først og fremst skrevet for myndighetspersoner. Rådene som blir gitt, har imidlertid også overføringsverdi til andre offentlige personer, politisk aktive, samt yrkesgrupper og personer som av ulike årsaker er risikoutsatt, skriver PST i forordet til veilederen.

– Næringslivsledere og andre har i økende grad opplevd trusler og hets i kraft av sin stilling. Representanter for næringslivet har også behov for sikkerhetsrådgiving ved deltagelse i for eksempel delegasjons- og tjenestereiser. Det er derfor flott at PST deler sin rådgivning til myndighetspersoner med andre risikoutsatte, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Oppdatert: 24. jan 2024

Publisert: 23. jan 2024

PSTs Sikkerhetshåndbok 2024
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.