Sikring mot kjøretøyangrep

26. aug 2022
Lesetid: 2 min

Det går an å beskytte seg mot kjøretøyangrep, men man må ønske det, ville det og gjøre det.

Norges Bank Arkitektur 028 lowres Esten Borgos Norges Bank beskjaert

Foto: Esten Borgos/Norges Bank

Det uttales ofte at vi ikke kan beskytte oss mot kjøretøytrusler, noen har til og med sagt at det er umulig. Dette medfører ikke riktighet, det er mulig. Ikke hundre prosent, men risikoen kan reduseres betydelig. Å redusere risikoen for kjøretøyangrep betyr ikke at vi må mure oss inne, stenge for annen ferdsel, hindre varelevering, eller skape frykt hos befolkningen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til TV 2 at det gjøres en fortløpende vurdering i samarbeid med politiet, og han bekrefter at det ikke foreligger en plan for å sette opp fysiske hindringer i Karl Johansgate per nå.

Hvor blir det av sperringene i Norges hovedgate?

Noe av utfordringen med dette er at de fleste av tiltakene mot denne type trusler krever god planlegging og tid til gjennomføring. Vi kan ikke bare sitte og vurdere og vurdere fortløpende til det skjer en ny og alvorlig hendelse.

Midlertidige tiltak med betongklosser og lignende, spesielt i Oslo, har vært med på gi inntrykk av at sikringstiltak vil ødelegge en god opplevelse av byen, og skape frykt. At sikringstiltak skaper frykt er en feilaktig oppfatning. I god balanse med informasjon og estetikk er resultatet av permanente tiltak ofte motsatt.

Mye av dette er beskrevet i boken The City - Between security and freedom?

Norges Bank Arkitektur 034 lowres Esten Borgos Norges Bank

Foto: Esten Borgos/Norges Bank

Det er heller ikke alltid nødvendig med fullstendig avsperring, men kanskje bare tiltak som reduserer fart. Det er viktig i planleggingen at man tar med lokalt næringsliv, slik at en sikrer god flyt for kunder og varelevering mv.

I flere år har NSR vært med å arrangere Designing out Crime konferansen. Her fokuseres det på hvordan kriminalitet, herunder terror, kan reduseres med smart bruk av design. NSR har også snakket om dette i Bystyresalen i Oslo Rådhus.

Sikring må få oppmerksomhet på et tidlig stadium når vi bygger nytt, spesielt i byområder. Også i eksisterende byområder kan smarte tiltak benyttes for å begrense konsekvensene av for eksempel kjøretøyangrep. Det finnes mange gode eksempler på løsninger som hverken fremstår som skremmende, eller med høyt sikkerhetspreg, men man må ønske det, ville det og gjøre det.

Ikke la inntrykket av at dette er umulig feste seg!

Oppdatert: 26. aug 2022

Publisert: 21. aug 2017

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.