Byrommet – mellom sikkerhet og frihet

På Litteraturhuset i Oslo ble boken "The City - between security and freedom" lansert i dag. En viktig bok som diskuterer et komplekst problemområde som vanligvis preges av fordommer og forenklet retorikk.

The City between Freedom and Security

The City between Freedom and Security

Boken samler en rekke ulike fagfelt i drøftingen av hvilke byer vi kan og vil skape i en tid hvor begrepene sikkerhet, trusler og risiko stadig oftere blir trukket inn i byutviklingsdebatten. Boken er resultat av et samarbeid mellom Bergen Arkitekthøyskole (BAS), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Politiets sikkerhetstjeneste (PST), og utgis på Birkhaüser forlag.

Både Jack Fischer Eriksen og seniorrådgiver Thomas Haneborg i NSR har vært engasjert i og bidratt til boken.

"The City between Freedom and Security"

 

Eriksen (tv.) deltok i en paneldebatt rundt temaet om sikkerhet versus frihet i de åpne byrommene. Andre paneldeltakere var Håvard Walla fra NSM, Anna Minton, journalist og forfatter og Deane Simpson, professor i arkitektur, debatten ble ledet av Espen Austdal, NSM (midten).

- Viktigheten av studiet, som ledet til boken, er å bedre forstå konsekvensen av sikkerhetstiltak. Ved å være en del av dette prosjektet, vil jeg påstå at vi som har jobbet med sikkerhet i mange år, har lært like mye som studentene som ble undervist. Oppgaven min nå, vil være å overføre denne kunnskapen til sikkerhetsmiljøene i Norge, både i privat og offentlig sektor, sier Jack Fischer Eriksen.

Relaterte temaer vil bli tatt opp på konferansen Designing Out Crime 2016

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss