Visma tar justisministerens oppfordring på alvor!

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

I forrige uke gikk justisministeren ut og oppfordret næringslivet til å være åpen om Cyberhendelser. I dag gikk Visma offentlig ut om et hacker-angrep mot dem.

Bandwidth close up computer connection 1148820

Vismas konsulenter som har gransket hendelsen, indikerer at en av de kinesiske hackergruppene APT10, Stone Panda eller Red Apollo står bak.

Visma sier at de har gode systemer for å oppdage og håndtere slike hendelser, noe som gjorde at de fikk begrenset konsekvensene.

Et av funnene i Mørketallsundersøkelsen 2018 viser at nettopp det å ha en eller annen form for styringssystem eller rammeverk, gjør virksomhetene bedre i stand til å avdekke og håndtere uønskede hendelser. Undersøkelsen viser også at disse virksomhetene har mindre økonomiske tap når det skjer.

NSR synes det er flott at Visma står frem og deler sine erfaringer med cyberhendelser, uavhengig av hvem som står bak, slik at andre virksomheter kan dra nytte av disse.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 6. feb 2019

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.