Bedriftsbesøk hos Chemring Nobel

19. mar 2021
Lesetid: 1 min

Næringslivets Sikkerhetsråd besøkte denne uken medlemsbedriften Chemring Nobel, som er spesialister på energirike materialer (eksplosiver), til både sivile og militære formål.

Chemring nobel 1

Foto: Arne Røed-Simonsen

Chemring Nobel arrangerte en fagdag med inviterte gjester. Chemring Nobel er et spesialkjemikalieselskap med tradisjon for innovasjon og utvikling som går tilbake til Alfred Nobel.

Sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), politiet, brannvesen, FFI og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), fikk vi en orientering om virksomheten, en innføring i ulike energirike materialer (eksplosiver), samt deres egenskaper.

Etter orienteringene fikk deltakerne være med på en demonstrasjon, tilsvarende den Chemring Nobel gjennomfører for sine ansatte. Hensikten er å bevisstgjøre de ansatte om sikkerhet.

Chemring nobel 2
Chemring nobel 3

Bildene viser 10 gram sprengstoff under en vernesko.

Chemring nobel 4
Chemring nobell 5

Bildene viser antenning av løsemiddeltåke. Effekten av 10 liter Toluen (Lynol).

Både orienteringen og demonstrasjonene var nyttige for å forstå effekten av de ulike energirike materialene, enten de blir utløst av en ulykke, eller som resultat av en villet handling.Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 14. sep 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.