Vil du bli vår neste regionale koordinator i Trøndelag?

11. mai 2021
Lesetid: 1 min

Vår nåværende regionale koordinator i Trøndelag har skiftet stilling og vi søker nå etter en arvtager.

Trondheim Foto Edgar El

NSR skal legge til rette for samarbeid på tvers av sektorer og bransjer, i den hensikt å kartlegge, forebygge og bekjempe de sikkerhetstrusler som næringslivet står overfor. I dette arbeidet spiller våre regionale koordinatorer en svært viktig rolle.

Den regionale koordinatoren hjelper NSRs administrasjon med å holde oversikt over kriminalitetsbildet, og hvilke sikkerhetstrusler som næringslivet i regionen er særlig utsatt for. Vår regionale koordinator er NSRs kontaktperson i sin region, og formidler også informasjon til våre medlemmer i samme område. Våre regionale representanter samarbeider med politiets næringslivskontakter i det lokale politidistriktet. Administrasjonen har månedlige digitale møter med koordinatorene for gjensidig informasjonsutveksling, og sammen planlegger og gjennomfører vi annen sikkerhetsfremmende aktivitet blant medlemmene i regionen.

Rollen som regional koordinator er et ulønnet verv, og du må være ansatt i en av våre medlemsvirksomheter.

Kunne du tenke deg å inneha dette vervet, ta kontakt for ytterligere informasjon.

Oppdatert: 11. mai 2021

Publisert: 30. apr 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.