Svindlerne herjer mens Økokrim må vente

Av Finans Norge

2. jun 2023
Lesetid: 2 min

Bankran skjer ikke lenger ved at maskerte menn stormer inn i banken med pistol og ber de ansatte legge cash i en bag. Det moderne bankranet skjer ved at profesjonelle svindlere lurer helt alminnelige forbrukere til å åpne kontoene sine. Svindlerne må straffes. Det er en skandale at Økokrims nye bedragerienhet lar vente på seg på grunn av diskusjon om lokalisering. Les innlegget til Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

Bedrageri pexels anete lusina 5240547

Illustrasjon. Foto: Anete Lusina, Pexels

Svært mange nordmenn har dessverre opplevd å bli utsatt for svindel, og flere blir det "as we speak". Lovgiver og Høyesterett har avklart at banken i utgangspunktet har det økonomiske ansvaret i saker, når kunden ikke har medvirket på en forsettlig måte til svindelen. Likevel oppleves det som svært traumatisk å bli utsatt for svindel.

Den er en stor utfordring at de som begår svindel stort sett får holde på i fred. Svært få saker blir etterforsket av politiet, og enda færre blir påtalt. Det er ikke så rart, for selv om det er mange svindeltilfeller, og alle blir oppfordret til å anmelde, skjer jo anmeldelsen til forbrukerens lokale politistasjon. Det betyr at sakene ikke ses i sammenheng, og det blir vanskelig å få oversikt av det enorme omfanget dette utgjør samlet sett. Det lokale politiet har ofte heller ikke verken ressurser eller kompetanse til å gå inn i denne typen saker.

Finans Norge er derfor glade for at Økokrim har fått penger til å opprette en ny bedragerienhet for svindelsaker. Men selv om det haster å få denne enheten i gang, er vi nå snart halvveis ute i året uten at noe har skjedd. For i henhold til regjeringens retningslinjer, gjelder det «vurderings- og prosedyrekrav» for offentlige virksomheter som etableres eller utvides. Det betyr at Justisdepartementet nå sitter og vurderer om denne viktige enheten, som bør etableres så fort som fy og bestå av de beste ressursene som kan oppdrives, skal lokaliseres ute i distriktsnorge istedenfor her i Oslo hvor Økokrim allerede har gode ressurser som kan settes på saken. Forstå det den som kan.

Finans Norge har nå følgende forventninger til regjeringen:
 • Bedragerienheten må lokaliseres et sted der nødvendig kompetanse finnes. En slik enhet trenger ulike typer kompetanse: økonomisk, juridisk, teknisk og politifaglig. Og det er avhengig av flinke, kreative, samarbeidsfokuserte og dedikerte medarbeidere. Enheten må derfor lokaliseres et sted hvor slik rekruttering kan skje svært raskt, med ressurser som kan være operative fra starten.
 • De svindelsakene vi ser nå er sofistikerte og store, med ressurssterke kriminelle nettverk som bakmenn. Etterforskning krever derfor godt samarbeid internt i politiet, mellom ulike enheter. Kripos sitt nasjonale cyberkrimsenter NC3 ligger i Oslo, og det ville være mest naturlig å legge bedragerienheten også til Oslo.
 • Tempo er et nøkkelord. Hver eneste dag blir forbrukere svindlet, og lurt til å medvirke til bankran. Dette må stoppes nå.

Les også saken "Økokrim vil jobbe fra byen - blir bedt om å vurdere Sp-kommuner" i VG.no 31. mai.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.