Tyveri av GPS-enheter

Av Politiet

2. mai 2023
Lesetid: 2 min

Politiet mottar jevnlig anmeldelser som omhandler tyverier av GPS-enheter fra gravemaskiner og traktorer gjennom året, men erfaringsmessig ser vi en økning av slike tyverier om våren. Tyveriene fremstår som profesjonelt utført, og politiet mistenker at mobile vinningskriminelle står bak. Disse har et stort geografisk nedslagsfelt. For å være i forkant ber vi virksomheter med slikt kostbart utstyr om å være årvåkne i forhold til mistenkelig aktivitet og vurdere tiltak for å sikre egne verdier.

Anleggsmaskin

Illustrasjon. Foto: Arne Røed-Simonsen

Modus for tyveri av GPS-enheter

Gravemaskiner på anleggsområder

Felles for tyveriene er at de foregår på nattestid, de fremstår målrettet og profesjonelt utført. Det er generelt gjort lite skade utover å bryte opp låsen til førerhuset, og til panelet på siden hvor GPS-styringsenheten sitter.

Flere av gravemaskinene har vært relativt lett tilgjengelige, men enheter har også blitt stjålet fra anleggsområder som er sikret med gjerde og port, og hvor gjerningspersonene må ha klatret over gjerdet for å komme inn. Gjerningspersonene fremstår også å ha et bevisst forhold til videoovervåkning, og beveger seg i kameraenes blindsone hvis mulig.

Tyveriene fra gravemaskiner fremstår planlagt, profesjonelt utført og godt organisert. Fordi dette er gjenstander som ikke er lett omsettelige, er det naturlig å anta at det finnes et mottaksapparat i utlandet som omsetter stjålne GPS-er.

Traktorer på private adresser

Tyveri av GPS-utstyr fra traktorer fremstår med relativt lik modus som tyveriene fra gravemaskiner. En forskjell er at traktorene har vært parkert på private adresser, som gårdsbruk. I flere av disse sakene har gjerningspersonene tatt seg frem til fots over en viss distanse, da dette gir lavere oppdagelsesrisiko enn å kjøre bil.

Forslag til forebyggende tiltak:

Politiet anbefaler at virksomhetene vurderer å iverksette tiltak for å sikre egne verdier:

 • Hvis mulig, låse gravemaskiner og traktorer for natten med ekstra lås i tillegg til vanlig lås.
 • Vurdere å installere alarm i gravemaskiner og traktorer.
 • Sikre dyrt utstyr når dette ikke er i bruk, som å parkere traktorer og gravemaskiner og annet kostbart utstyr i videoovervåket område eller på sikkert og avlåst område.
 • Vurdere å installere ekstra overvåkning på området, som viltkamera.
 • Dersom forsikringsvilkårene tillater det, vurdere å demontere GPS utstyret og oppbevare det et annet trygt sted.
 • Merke kostbart utstyr. Det finnes ulike produkter for slik merking på markedet. Dette gjør produktet vanskeligere å omsette, og ved funn kan produktet tilbakeføres.
 • Legge merke til mistenkelig aktivitet på anleggsområdet eller jordbruksområdet, og notere kjennetegn ved personer samt klær og sko, og registreringsnummer på kjøretøy. Observasjoner av mistenkelig adferd kan meldes til politiet.

Dersom din virksomhet har vært utsatt for tyveri av GPS-enheter eller annet kostbart utstyr, bør du ta kontakt med politiet på 02800 uten opphold slik at politiet kan sikre spor. Du bør så anmelde saken til ditt lokale politidistrikt.

For andre henvendelser om dette kan du ta kontakt med næringslivskontakten i ditt politidistrikt.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.