Politiet varslet 75 virksomheter om dataangrep

5. jul 2024
Lesetid: 2 min

Politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3) varslet 75 virksomheter om pågående dataangrep i 2023, og avverget dermed at flere virksomheter fikk sine data kryptert.

Nc3 illustrasjon

– I løpet av 2023 varslet vi 75 forskjellige virksomheter nasjonalt og internasjonalt om at de var eller sto i nærliggende fare for å bli kompromittert, sier politioverbetjent Øystein Andreassen, seksjonsleder for seksjon for inntak (SINN) ved Politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3).

NC3 er det nasjonale senteret for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom, og er en del av Kripos. Senteret utvikler metoder og gir bistand til politidistriktene samt etterforsker egne saker innen cyberkriminalitet. Seksjon for inntak ved NC3 utarbeider jevnlig informasjon som benyttes til å varsle norske og utenlandske virksomheter om at de er eller står i nærliggende fare for å bli kompromitterte.

– Kompromitteringene ble i all hovedsak avdekket gjennom norsk politis etterforskninger samt internasjonalt politisamarbeid, sier Andreassen.

Kriminelle utfører ofte dataangrep mot flere virksomheter fra samme infrastruktur, og gjennom etterforskningen av ett dataangrep finner ofte politiet indikasjoner på at andre virksomheter også er i ferd med å bli angrepet av den samme trusselaktøren. I slike tilfeller er varsling viktig, slik at virksomhetene kan stenge de kriminelle ute før de stjeler eller krypterer data.

– Varslingene førte til at virksomhetene kunne iverksette tiltak for å avverge eller minimere skadefølgende av kompromitteringen. I noen tilfeller medførte varslene at virksomhetene unngikk at deres datasystemer blir kryptert og således utilgjengeliggjort, sier Andreassen.

I næringslivet har flere fått med seg at politiet har blitt langt mer fremoverlent i bekjempelsen av digital kriminalitet.

– Vi har minst ett medlem som har blitt varslet av NC3, og som har fortalt at varselet bidro til at de klarte å avverge alvorlige konsekvenser, sier direktør Odin Johannessen i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Han er svært fornøyd med den kapasiteten Kripos har bygget opp på digital kriminalitet, og roser NC3 for å være usedvanlig offensive og proaktive.

– Dette viser ikke minst at det nytter å anmelde digitale angrep. Ved å anmelde denne kriminaliteten, får politiet mulighet til å etterforske sakene, avverge andre angrep, og straffeforfulgt gjerningspersonene, avslutter Johannessen.

IMG 9869

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.