Politiet med ny tips-portal for å rapportere datakriminalitet

30. aug 2021
Lesetid: 1 min

Politiet ønsker tips om datakriminalitet slik at de får mer kunnskap om kriminalitetsformen, og kan styrke politiets forebyggende og kriminalitetsbekjempende arbeid.

Politi illustrasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd er svært glad for at en slik portal nå er på plass. Dette har vært etterspurt både fra våre medlemmer, og næringslivet generelt.

-Vi oppfordrer alle som har blitt utsatt for-, eller mistenker at de er utsatt for datakriminalitet, til å benytte denne tips-portalen, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

Datakriminalitet får store konsekvenser for enkeltpersoner, organisasjoner og næringslivet hvert eneste år. NSRs Mørketallsundersøkelse viser at bare gjenopprettingskostnader koster næringslivet i overkant av én milliard kroner i året.

Gjennom denne portalen vil politiet få et mer helhetlig bilde, uten at man nødvendigvis må starte i straffesakssporet.

Startsiden til den nye tips-portalen inneholder også nyttig informasjon om forebyggende tiltak, samt lenker til andre organisasjoner og etater som kan ha mer utfyllende informasjon.

Gå til politiets tips-side.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.