Oslo-politiet tester ny metode for å informere næringslivet

19. jan 2023
Lesetid: 2 min

Oslo politidistrikt har for første gang sendt ut forebyggende sikkerhetsinformasjon på e-post til rundt 10 000 virksomheter i Asker, Bærum og Oslo. Utsendelsen har skjedd i samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd, basert på data fra Brønnøysundregistrene.

– Sikkerhetssituasjonen i Europa påvirker næringslivet. Derfor er politiet opptatt av å spre viktig og forebyggende sikkerhetsinformasjon, slik at bedriftene selv kan iverksette tiltak for å beskytte sine verdier, sier politiinspektør Christina T. Rooth i Oslo politidistrikt.

Det er registrert rundt 50 000 bedrifter og virksomheter i Asker, Bærum og Oslo kommune, som har minst to ansatte. For politiet er det en utfordring å nå ut til alle disse med målrettet informasjon. Derfor har Oslo politidistrikt nå tatt i bruk en ny metode for å nå ut til bedriftene.

– I samarbeid med Næringslivets sikkerhetsråd har vi gjort et uttrekk fra Brønnøysundregistrene. Rundt 10 000 bedrifter i regionen har registrert en e-postadresse, og det er disse e-postene vi nå henvender oss til. Samtidig vet vi at det fortsatt er rundt 40 000 bedrifter vi ikke når i denne utsendelsen, fordi de ikke har registrert en kontaktadresse i Brønnøysundregistrene, sier Rooth.

C239

Hun oppfordrer bedrifter til å oppdatere sine kontaktopplysninger i Altinn, slik at enda flere vil få informasjon ved en senere anledning. Direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd er glad for å kunne bistå politiet med å spre forebyggende sikkerhetsinformasjon.

– Oslo politidistrikt skal ha ros for å ta næringslivet på alvor, og utarbeide målrettet sikkerhetsinformasjon til bedrifter. Vi ser også at næringslivskontaktene i alle politidistriktene gjør en viktig jobb for næringslivet, og for oss er det viktig å kunne spille dem gode, sier han.

E-posten er sendt ut fra Næringslivets sikkerhetsråd, og inneholder en lenke til et dokument på politiets nettsider.

– I en tid der vi advarer sterkt mot å åpne lenker eller vedlegg fra ukjente avsendere føles det litt rart å sende ut en slik e-post, der vi nettopp oppfordrer mottakeren til å trykke på en lenke til politiets nettsider. I e-posten gjør vi det derfor veldig tydelig at mottakeren bør kopiere og lime inn lenken i nettleseren, og forsikre seg at det faktisk står «politiet.no» først i lenken, slik at de er sikre på at dette er ekte før de går inn, sier Johannessen.

Både Johannessen og Rooth understreker at dette er et testprosjekt, og at de gjerne vil ha kommentarer og synspunkter på metoden.

PS! Ønsker du tilgang til dokumentet politiet har delt med næringslivet? Da kan du ta kontakt med oss her:

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.