Viktig fokus på digital kriminalitet og beredskap i Hurdalsplattformen

13. okt 2021
Lesetid: 1 min

Næringslivets sikkerhetsråd roser den nye regjeringens fokus på digital kriminalitet – og etterlyser raske tiltak.

Odin johannessen lowres

Odin Johannessen, direktør i NSR

– Norske bedrifter er under kontinuerlige angrep i det digitale rom. Datainnbrudd, tyveri av informasjon, løsepengevirus, utpressing og bedrageri er en av de største truslene norsk næringsliv står overfor i dag, sier Odin Johannessen, direktør i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Næringslivets Sikkerhetsråd er stiftet av NHO, Virke, Spekter, Finans Norge, Rederiforbundet og Den Norske Krigsforsikring for skib for å kartlegge, forebygge og bekjempe tilsiktede sikkerhetstrusler mot hele det norske næringslivet.

– Jeg er glad den nye regjeringen er så tydelig på at de skal forsterke arbeidet med digital sikkerhet, og at politiets arbeid med digital kriminalitet skal styrkes, sier Johannessen.

– Vi har over tid sett at mange bedrifter ikke anmelder digital kriminalitet, fordi de ikke har tillitt til at politiet har kompetanse eller kapasitet til å håndtere det. Det er en skummel utvikling, og det er viktig at politiet snarest tilføres ressurser for å snu denne trenden. Den nye regjeringen skal ha ros for å ha anerkjent denne utfordringen i Hurdalsplattformen.

Næringslivets Sikkerhetsråd er også positiv til at den nye regjeringen skal opprette en totalberedskapskommisjon, som skal vurdere hvordan samfunnets totale ressurser best mulig bør innrettes for å sikre tilfredsstillende beredskap.

– Under både pandemien og kvikkleireskredet i Gjerdrum har vi fått gode eksempler på hvor viktig næringslivet er for beredskapen. Næringslivets Sikkerhetsråd har etterlyst en bedre koordinering av disse kapasitetene på et overordnet nivå, og vi gleder oss til å bidra med våre innspill til totalberedskapskommisjonen, sier Johannessen.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.