Anmeld GPS-tyveri, det nytter og gir forebyggende effekt

Av Terje Lunde, Trøndelag politidistrikt
Næringslivskontakt

8. aug 2023
Lesetid: 2 min

Trøndelag politidistrikt har gjennomført etterforskning av tyveri av kostbare GPS-enheter fra anleggsmaskiner fra åsteder i politidistriktene Oslo, Sør-Øst, Innlandet, Nordland og Trøndelag. Etterforskningen ble avgrenset til 30 forhold i perioden juli 2021 til mars 2022 samt 3 forhold tilbake i mai 2020. Enheter var av typen Leica, Trimble og Top-con samt noe Volvo.

Anleggsmaskin

Illustrasjon. Foto: Arne Røed-Simonsen

Etterforskningen førte frem til tre litauere bosatt i Oslo-regionen, hvorav to seinere domfelt. Hoved-mannen fikk 4 års fengsel og medhjelper fikk 9 mnd. Begge ligger an til å bli utvist fra Norge. I dommen på 4 år foreligger det anke over straffeutmålingen, ikke skyldspørsmålet, og er følgelig ikke rettskraftig.

Erfaringer

Hovedpersonen hadde kontaktflate i Litauen, som bidro med transport og omsetting av godset. Transport av gods skjer raskt etter gjennomføring av tyveriene, gjerne innen få dager, og ble vanligvis fraktet ut av litauiske "vare-taxier" eller bekjente. Godset videresolgt til helere i Litauen.

Aktuelle anleggsmaskiner/tyveriobjekt i Norge ble rekognosert i forkant av tyveriene. Grupperingen benyttet seg av forskjellige norskregistrerte kjøretøy. Åstedene var ofte ubevoktede og enkelt tilgjengelig med liten oppdagelsesrisiko samt minimalt med sikringstiltak/videoutstyr. Dette gjorde politiets etterforskning krevende.

Elektroniske spor fra samtalelogger fra de domfeltes mobiltelfoner viste viktigheten av GPS-enhetenes serienummer. De var vesentlig for de kriminelle for å vurdere i hvilken grad enhetene var omsettbare. Ved tyveri anbefales serienumrene umiddelbart meldt til produsenten, som merker disse "stjålet" eventuelt avhengig av produsent, blokkert. Dette grepet gjør enhetene mindre attraktive på det illegale markedet og omsetningsverdien faller vesentlig som et godt forebyggende tiltak.

Anbefalinger:

Tiltak for bransjen FØR tyveri:

 • Hold oversikt over serienummer på aktuelle enheter i hvilke maskiner
 • Sikre utstyret når det ikke er i bruk
 • Videoovervåking på anleggsområde med kontinuerlig opptak
 • Observasjon av mistenkelig adferd meldes politiet, noter kjennetegn ved personer samt klær og sko, og registreringsnummer på kjøretøy

Tiltak for bransjen ETTER tyveri:

 • Meld enheten stjålet hos produsent snarlig etter et tyveri
 • Varsle politiet umiddelbart
 • Lever oversikt over stjålne enheter med serienummer ved inngivelse av anmeldelse

Kommentar.

Fenomenet tyveri av GPS-enheter fra anleggs- og landbruksmaskiner er et internasjonalt problem. I Europa 2021 ble det stjålet enheter til en verdi av 500 millioner kroner. Her er det nok også mørketall. Med andre ord, det er mange kriminelle som begår slike tyverier, og næringslivet i samarbeid med politiet kan gjennom anbefalte tiltak bidra til å redusere attraktiviteten for de kriminelle.

Selv om en viktig gruppering i Norge er satt ut av spill, må man forvente at grupperinger uten tilknytning til Norge fortsatt vil kunne dra til Norge for å gjennomføre nevnte type tyveri. Tyveri av GPS-enheter fra landbruksmaskiner er en parallell modus til tyveri fra anleggsmaskiner. Dette vil si at erfaringene fra denne saken også vil gjøre seg gjeldene for tyveri fra landbruksmaskiner, selv om produsentene kan være forskjellige. Det er allerede registrert tyveri av GPS-enheter fra landbruksmaskiner i 2023.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.