Beskytt bedriften din mot datainnbrudd og digital utpressing

Av Christina T. Rooth
Næringslivskontakt/politiinspektør, Oslo politidistrikt

24. mai 2022
Lesetid: 2 min

Datainnbrudd og løsepengevirus er kriminalitetsfenomener som vil kunne berøre ALLE norske offentlige og private virksomheter i årene som kommer, se politiets trusselvurdering 2022, pkt 5.
Politiets trusselvurdering 2022.

Et slikt angrep kan ha store konsekvenser for din virksomhet og vi har eksempler på virksomheter som har gått konkurs som følge av dette.

Selv om trusselbildet har blitt skjerpet, betyr ikke dette nødvendigvis betydelig økt risiko. Sårbarhetene kan reduseres og risikoen kan holdes på et akseptabelt nivå ved at man sørger for en tilstrekkelig grunnsikring.

Oslo politidistrikt etterforsker flere saker som dreier seg om digital utpressing. På bakgrunn av det vi ser i disse sakene, ønsker vi å gi informasjon om noen få tiltak som vi mener er spesielt viktig å iverksette, og som vil redusere risikoen betraktelig. Disse tiltakene mener vi det burde være mulig å gjennomføre uansett størrelse, og uansett hvilken IKT- kompetanse som er i din virksomhet.

Data Innbrudd 09

Dette er tiltak som bør iverksettes!

 • Benytt totrinns bekreftelse og sørg for at alle brukere har sterke unike passord.
 • Sørg for å holde maskiner og programmer oppdatert og installer sikkerhetsoppdateringer så raskt som mulig. Slå av eller koble fra maskiner som ikke er i bruk.
 • Fjern brukere og tilganger dere har som ikke er nødvendige. Administratorrettigheter må begrenses. De som har kontoer med administratorrettigheter anbefales på det sterkeste å ha en annen brukerkonto som kan benyttes mot internett og i daglig drift.
 • Ta sikkerhetskopi av data bedriften er avhengig av for å kunne fungere. Slik at du har noe å gjenopprette ifra om du skulle bli utsatt for et angrep og alt skulle bli kryptert eller slettet.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.