Nødplakat for digitale angrep

16. des 2022
Lesetid: 2 min

Næringslivets sikkerhetsråd har lansert en nødplakat for digitale angrep, med viktige telefonnumre og nyttig informasjon. Den kan skrives ut, henges på veggen, og forhåpentligvis være til nytte for virksomheter som rammes av digitale angrep. Nødplakaten er utarbeidet i samarbeid med blant annet Politiet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Nodplakat

– Mange bedrifter lurer på hvor de kan ringe etter hjelp når dataangrepet rammer. På plakaten har vi derfor skrevet inn de døgnåpne telefonnumrene til politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3), nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC), og hendelseshåndteringsleverandører som er godkjent etter NSMs kvalitetskrav, sier direktør Odin Johannessen i Næringslivets sikkerhetsråd.

Trykk her for å laste ned plakaten.

På plakaten er også kontaktinformasjonen til politiets næringslivskontakter listet opp. Næringslivskontaktene har ingen operativ funksjon ved hendelser, men kan bistå virksomheter med råd og veiledning.

– All erfaring viser at gode beredskapsplaner er avgjørende for å håndtere digitale angrep. Hver enkelt virksomhet må selv finne ut hva de skal gjøre om de blir angrepet. Det er viktig å huske at man må ha planer for både hendelseshåndtering av selve dataangrepet, og for å opprettholde virksomhetens produksjon og drift uavhengig av datasystemene, sier Johannessen.

Nødplakaten er ment å kunne inngå i bedriftens beredskapsplan, og har bevisst en «analog» utforming.

– Vi tror det kan være lurt å skrive ut plakaten og henge den på veggen, fordi dataangrep ofte fører til at man ikke lenger har tilgang til datamaskinen og digitalt lagrede dokumenter.

Johannessen understreker viktigheten av å varsle myndighetene tidlig, dersom man er utsatt for, eller mistenker at man er utsatt for, et dataangrep. Politiets nasjonale cyberkrimsenter (NC3) kan varsles raskt og uformelt via telefon og en digital tipskanal, uavhengig av om man kommer til å anmelde saken. Myndighetene ser særlig etter angrepsindikatorer og tekniske spor som kan brukes til å oppdage og avverge angrep mot andre virksomheter.

– Takket være utveksling av slik informasjon har myndighetene avverget flere dataangrep mot norske bedrifter. Det er derfor viktig at næringslivet raskt kobler på myndighetene og deler informasjon om angrep, slik at de kan se angrepet i en større sammenheng, og avverge større skade, sier han.

Trykk her for å laste ned plakaten.

PS! Det finnes flere andre leverandører som tilbyr hendelseshåndtering enn de fem som per i dag er en del av NSMs frivillige godkjenningsordning. Næringslivets sikkerhetsråd oppfordrer den enkelte virksomhet til å undersøke mulige leverandører og inngå nødvendige avtaler før et eventuelt angrep inntreffer.

Oppdatert: 16. des 2022

Publisert: 17. jan 2022

Nødplakat for digitale angrep
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.