Nytt pass lansert, og nasjonalt ID-kort kommer snart

20. okt 2020
Lesetid: 1 min

En ny versjon av passet er lansert, og nasjonalt ID-kort kommer etter planen i november.

Samfunnet har behov for at innbyggerne har en effektiv og sikker måte å dokumentere identiteten sin på. Det er med på å forebygge ID-misbruk og alvorlig kriminalitet som arbeidslivskriminalitet, menneskehandel og terror. Det er utarbeidet kontrollveiledere for både pass og nasjonalt ID-kort.

Nasjonalt ID-kort

Det nasjonale ID-kortet er et identitetsbevis som innbyggerne kan bruke når de har behov for å legitimere seg. Det er et like sikkert identitetsbevis som det norske passet, og det er bare politiet som utsteder kortet. Det er foreløpig bare norske statsborgere som kan søke om ID-kort. Det er frivillig å søke om et nasjonalt ID-kort.

To varianter Det er to varianter av det nasjonale ID-kortet. Ett med reiserett og ett uten reiserett. Nasjonalt ID-kort med reiserett kan brukes som legitimasjon, og som et reisedokument når man skal reise til EØS-landene og Sveits. Nasjonalt ID-kort uten reiserett kan kun brukes som legitimasjon. Personer som av ulike grunner ikke får utstedt pass, kan søke om ID-kort uten reiserett.

Nasjonalt id kort
Nasjonalt id kort 2

Kontollveileder for nasjonalt ID-kort (PDF)

Etterspørsel

Politidirektoratet har planlagt for en økt etterspørsel, men det er knyttet usikkerhet til utbredelsen av nasjonalt ID-kort i den første tiden etter lansering. De gjør også oppmerksom på at det kan være norske statsborgere som ikke oppfyller vilkårene for å få utstedt verken pass eller nasjonalt ID-kort.

Nye pass

Selv om det kommer nye pass, er det ikke nødvendig for de som har gyldig pass å søke om et nytt. Disse passene er gyldig til utløpsdato, og er gode og sikre reisedokumenter.

Kontrollveileder for pass (PDF)

Pass riktig

Mørketallsundersøkelsen 2020
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.