Tobakkstyver tatt og heleriet avdekket

19. mar 2021
Lesetid: 2 min

Sør-Øst, Oslo og Øst politidistrikt har de siste månedene vært plaget med grove tyverier fra dagligvarebutikker og andre forretninger som selger tobakk og snus.

Tobakkstyveri

Bildet er tatt fra et av politiets overvåkingskameraer.


Sør-Øst politidistrikt kartla tyveriene fra midten av desember og frem til slutten av april, og fant ut at det var stor likhet i ca 20 av de grove tyveriene. Metoden var å ta seg inn ved å bryte opp inngangsdøren eller vindu på nattestid, bryte opp tobakkautomat eller tobakkskap med brekkjern, fylle opp plastsekker med tobakk og dra raskt fra stedet. Verdiene og skadene ved innbruddene har nå passert to millioner kroner.

Sør-Øst politidistrikt som ledet etterforskningen, la en strategi for hvordan politiet skulle få stanset disse tyveriene. Så langt er fire personer pågrepet i saken. Et godt samarbeid internt i politidistriktet, samt med bistand fra Oslo politidistrikt ga veldig gode resultater, og tyvene ble fulgt helt til heleren slik at både gjerningsmennene og helerivirksomheten ble avdekket.

I tillegg har det vært god dialog og samarbeid med blant andre sikkerhetsselskap, bransjeforening og dagligvarebransjen i forbindelse med utarbeidelse av analyser, utarbeidelse av tiltak til situasjonsrapporten, samt dialog om videre samarbeid.

Viktig å sikre egne verdier

Tobakk og snus vil fortsatt være et attraktivt salgsobjekt for kriminelle aktører. Det vil derfor fortsatt være viktig at virksomhetene gjør de riktige tiltakene for å sikre sine egne verdier. Etterforskningen av denne saken har vist at det i flere av tilfellene ville vært mulig å gjøre grep som trolig kunne forhindret tyveriet.Ved vår forrige situasjonsrapport ble det listet opp noen spørsmål som virksomhetene kan stille seg for å redusere mulighetsrommet til de kriminelle. Spørsmålene listes opp også her:

 • Må tobakksvarer etterfylles på kvelden?
 • Hva slags type sikkerhet kjøper du, hva slags dialog har du, hva er du opptatt av for å få en helhetlig sikkerhetsløsning (FG godkjente, alarmer, rullegardiner, verdioppbevaringsenheter etc.)? Varsling, bevissikring i form av kamerabilder, forsinke innbruddstyven ved manuelle tiltak?
 • GPS-sporing blant attraktive varer kan være en rimelig investering.
 • Søker du råd internt i bransjen eller hos andre i forbindelse med etablering av sikkerhetsutstyr? Hvor strategisk er plasseringen av kameraer i din butikk og hvilke rutiner har du på service og sjekk av kameraene?
 • Hvilke rutiner har du med alarmsystemer - koder og auto-påslag.
 • Politiet erfarer at lysforhold i og rundt butikken er viktig for å hindre ulike former for lovbrudd, er det noe dere har tatt hensyn til?
 • Hvordan er de interne rutinene for oppbevaring av større verdier/attraktivt tyvegods? Har dere sonesikring?
 • Innsidetrusler – personellsikkerhet – er en økende trussel. Foretar du bakgrunnssjekk, vurderer du verdiene i din bedrift? (Sør-Øst politidistrikt har nylig etterforsket tobakkstyverier der verdier for opp mot 1 mill. kroner er borttatt der en innsider var gjerningsmannen)

Politiets primærstrategi

Politiets primærstrategi er å forebygge kriminalitet. I tillegg til at næringslivet selv gjør nødvendige tiltak, er politiet helt avhengig av et godt samarbeid og god informasjonsutveksling med næringslivet for å lykkes.Etterforskningen og samarbeidet mellom de involverte politidistriktene vil fortsette en stund til fremover i denne saken. Informasjon som du mener fortsatt kan være aktuell for politiet eller om du ønsker innspill til bedre sikring av dine verdier, ta kontakt via politiets næringslivskontakter.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 20. mai 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.