Næringslivskontakter i politiet

Faximile politi

Næringslivskontaktene skal bygge og videreutvikle relasjoner og samarbeid med næringslivet og andre aktører i politidistriktet.

De skal bidra til å forebygge arbeidsmarkedskriminalitet og kriminalitet rettet mot næringslivet, og de skal bidra til å formidle trusselbilde slik at næringslivet og andre kan lage gode risikovurderinger og iverksette tiltak for å beskytte sine verdier. 

Politidirektoratet
Anne-Catherine Gustafson

E-post: acg@politiet.no
Tel:+47 415 16 044

Kripos
Trygve Aandstad

E-post: tryaand@politiet.no

Tel:+47 480 91 168
 

Agder politidistrikt
Cathrine Fossnes
E-post: cathrine.fossnes@politiet.no
Tel:+47 995 63 230

Oslo politidistrikt
Christina T. Rooth
E-post: christina.rooth@politiet.no
Tel: +47 404 34 545

Sør Øst politidistrikt
Jarl Martin Pedersen
E-post: jarl.martin.pedersen@politiet.no
Tel: + 47 976 94 946

Sør Vest politidistrikt
Fred Sherling

E-post: Fred.sherling@politiet.no
Tel: + 47 916 73 383

Vest politidistrikt
Sonja Lund
E-post: Sonja.Lund@politiet.no
Tel: + 47 924 97 728

Trøndelag politidistrikt
Terje Lunde
E-post: terje.lunde@politiet.no
Tel: + 47 481 61 969

Troms politidistrikt
Merethe Samuelsen
E-post: merethe.samuelsen@politiet.no
Tel: + 47 77 79 76 88

Møre og Romsdal politidistrikt
Arild Helland
E-post: arild.helland@politiet.no
Tel: + 47 488 93 370

Nordland politidistrikt
Håvard Fjærli
E-post: havard.fjarli@politiet.no
Tel: + 47 918 83 382

Øst politidistrikt
Jan Kevin Brunvoll
E-post: jan.kevin.brunvoll@politiet.no
Tel: + 47 975 77 266

Innlandet politidistrikt
Lene Espelund
E-post: Lene.Espelund@politiet.no
Tel: + 47 958 99 584

Finnmark politidistrikt
Olaf Magnus Andreassen
E-post: olaf.andreassen@politiet.no
Tel: + 47 412 06 707

 


 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss