Næringslivskontakter i politiet

Faximile politi

Næringslivskontaktene skal bygge og videreutvikle relasjoner og samarbeid med næringslivet og andre aktører i politidistriktet.

Funksjonen skal sørge for et godt lokalt samarbeid mellom politi, næringsliv, sikkerhetsmyndigheter og andre aktører i samfunnet. Målet er at politiet skal kunne ligge i forkant av kriminaliteten. Næringslivskontakten skal derfor bidra til både proaktive og treffsikre tiltak i næringslivet og hos andre private aktører, og til en helhetlig og kunnskapsbasert kriminalitetsbekjempelse i politiet.

Næringslivskontakten er politidistriktets hovedkontakt med næringslivet utenom straffesakssporet, og skal gi råd og videreformidle henvendelser til rett instans.

Hvert politidistrikt skal ha minst én næringslivskontakt.

Ta gjerne kontakt med næringslivkontakten i ditt politidistrikt. De er her for deg og din virksomhet!

Politidirektoratet
Elin Lien

E-post: elin.lien@politiet.no
 
Tel:+47 926 36 506

Kripos
Trygve Aandstad

E-post: tryaand@politiet.no

Tel:+47 480 91 168
 

Agder politidistrikt
Cathrine Fossnes
E-post: cathrine.fossnes@politiet.no
Tel:+47 995 63 230

Oslo politidistrikt
Christina T. Rooth
E-post: christina.rooth@politiet.no
Tel: +47 404 34 545

Sør Øst politidistrikt
Anne Strand
E-post:
anne.strand@politiet.no
Tel: + 47 979 73 169

Sør Vest politidistrikt
Kyrre Lindanger

E-post:
kyrre.lindanger@politiet.no
Tel: + 47 916 71 726

Vest politidistrikt
Sonja Lund
E-post: Sonja.Lund@politiet.no
Tel: + 47 924 97 728

Trøndelag politidistrikt
Terje Lunde
E-post: terje.lunde@politiet.no
Tel: + 47 481 61 969

Troms politidistrikt
Merethe Samuelsen
E-post: merethe.samuelsen@politiet.no
Tel: + 47 77 79 76 88

Møre og Romsdal politidistrikt
Øyvind Vebenstad
E-post: oyvind.vebenstad@politiet.no
Tel: + 47 481 40 690

Nordland politidistrikt
Håvard Fjærli
E-post: havard.fjarli@politiet.no
Tel: + 47 918 83 382

Øst politidistrikt
Jan Kevin Brunvoll
E-post: jan.kevin.brunvoll@politiet.no
Tel: + 47 975 77 266

Innlandet politidistrikt
Lena Espelund
E-post: Lene.Espelund@politiet.no
Tel: + 47 958 99 584

Finnmark politidistrikt
Jan Arne Pettersen
E-post:
jan.arne.pettersen@politiet.no
Tel: + 47 900 96 960

 


 

 

Næringslivets Sikkerhetsråd | Postboks 5493 Majorstuen | 0305 Oslo | Middelthunsgt 27, Majorstuen | nsr@nsr-org.no

Følg oss