Økning i antall tobakkstyverier på Østlandet

Av Anne Strand, Christina Rooth og Jan Kevin Brunvoll
Næringslivskontakter i politiet

19. mar 2021
Lesetid: 4 min

I tidsrommet desember 2019 og frem til slutten av april 2020 har politiet i Oslo-, Øst- og Sør-Øst politidistrikter, fått informasjon om at det har vært gjennomført en rekke grove tyverier av tobakk og snus fra dagligvarebutikker.

Politi bilde av Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug

Tyveriene i Sør-Øst-, Øst- og Oslo politidistrikter har svært lik modus. Kriminaliteten har endret seg på bakgrunn av Korona epidemien. Med stengte grenser er det lukrativt for de kriminelle å utnytte situasjonen og vi ser at norske tobakksvarer er et attraktivt salgsobjekt.

Siden årsskiftet har politiet mottatt ca. 30 anmeldelser om grove tyverier av tobakk og snus. Alle innbruddene er begått på nattestid, og tyvene har benyttet brekkjern for å bryte opp de automatiske skyvedørene.

De fleste butikkene og bensinstasjonene, som har hatt innbrudd, ligger noe avsides til – som eksempel Andebu, Svarstad, Råde, Rælingen, Etterstad, Vollebekk og Sylling. Ikke alle butikkene har full oversikt over hvor mye som er stjålet, men fra en bensinstasjon ble det stjålet og gjort skader for ca. kr 100 000,-.

Eksempler fra noen saker hvor det kan være mulig for butikkene å iverksette forebyggende tiltak:

1) Låskassen var festet med metallskruer, men skruene var festet til plastikk. Ved forsøk på å bryte dørene fra hverandre var det altså kun plastikken som skulle holde igjen skruene og sørge for at låskassen holdt seg på plass i dørene. Dette fremstod som en tydelig svakhet.

2) Gjerningspersonene kom seg ikke inn i butikken. Ble stoppet av gitter etter å ha brutt opp den første glassdøren med brekkjern og forlot stedet. Her er kamera satt opp inne i butikken med den følge at gjerningspersonene ikke kan identifiseres godt nok. Dog veldig bra med gitter.

3) To separate skap ble etter endt dag sikret ved å rulle ned en "metallgardin" foran skapene. Denne gardinen kunne heves og senkes med el-motor og ble betjent av nøkkelvrider på siden av skapet. Denne nøkkelen ble stående igjen i skapet etter stengetid og det var da bare for gjerningspersonen(e) å vri på nøkkelen for å få tilgang til skapene. I en annen butikk var heller ikke alarmsystemet på.

Politiets rolle og primærstrategi

Politiets primærstrategi er å forebygge kriminalitet. Politiet skal dele av sin informasjon for å sette virksomheter i stand til å beskytte sine egne verdier. For å kunne bistå med god og målrettet informasjon er politiet avhengig av et godt samarbeid og god informasjonsutveksling med blant annet næringslivet. I disse sakene har politiet blant annet fått god informasjon fra sikkerhetsbransjen, her ved Skan-Kontroll.

Næringslivskontaktene har samarbeidet med ansvarlig etterforsker i disse sakene. I forbindelse med gjennomgangen av straffesakene har vi sett at flere næringsdrivende har utfordringer knyttet til egensikring. Bransjen har mulighet til å gjøre ytterligere tiltak for å sikre egne verdier på en bedre måte.

Forslag fra politiet

Som næringslivskontakter presenterer vi et situasjonsbilde samtidig som vi kan vi gi råd og innspill i håp om at vi sammen kan redusere mulighetsrommet for de kriminelle.

Her er noen spørsmål du kan stille i egen virksomhet:

 • Hva slags type sikkerhet kjøper du, hva slags dialog har du, hva er du opptatt av for å få en helhetlig sikkerhetsløsning (FG godkjente, alarmer, rullegardiner, verdioppbevaringsenheter etc.)? Varsling, bevissikring i form av kamerabilder, forsinke innbruddstyven ved manuelle tiltak? GPS sporing blant attraktive varer kan være en rimelig investering.
 • Søker du råd internt i bransjen eller hos andre i forbindelse med etablering av sikkerhetsutstyr?
 • Hvor strategisk er plasseringen av kameraer i din butikk og hvilke rutiner har du på service og sjekk av kameraene?
 • Hvilke rutiner har du med alarmsystemer - koder og auto påslag.
 • Vi i politiet erfarer at lysforhold i og rundt butikken er viktig for å hindre ulike former for lovbrudd, er det noe dere har tatt hensyn til?
 • Hvordan er de interne rutinene for oppbevaring av større verdier/attraktivt tyvegods? Har dere sonesikring?
 • Må tobakksvarer etterfylles på kvelden?
 • Innsidetrusler – personellsikkerhet – er en økende trussel. Foretar du bakgrunnssjekk, vurderer du verdiene i din bedrift? (Sør-Øst politidistrikt har nylig etterforsket tobakkstyverier der verdier for opp mot 1 mill. kroner er borttatt).

Videre fremdrift

Politiet fortsetter sin innsats for å oppklare disse forholdene og håper samtidig på hjelp fra næringslivet, først og fremst med tanke på å forebygge denne type kriminalitet.

Vi gjør også oppmerksom på at selv om en sak er henlagt, så kan informasjon i slike saker brukes av politiet blant annet til modus og en helhetlig situasjonsforståelse. I beste fall kan også henlagte saker bli tatt opp igjen og oppklart, som følge av dette.

Informasjon som du mener kan være aktuell for politiet eller om du ønsker innspill til bedre sikring av dine verdier, ta kontakt via politiets næringslivskontakt i ditt distrikt. Du kan også kontakte Næringslivets Sikkerhetsråd for ytterligere råd. En oversikt over politiets næringslivskontakter finner du her.

Oppdatert: 19. mar 2021

Publisert: 8. mai 2020

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.