Stor aksjon mot organiserte digitale kriminelle, og Kripos var en del av etterforskningen.

1. nov 2021
Lesetid: 1 min

Som følge av angrepet mot Hydro i 2019, har Kripos deltatt i en internasjonal etterforskning som har resultert i en i en koordinert internasjonal politiaksjon mot organiserte digitale kriminelle i Ukraina. Det har blitt gjennomført ransakinger på flere adresser tilknyttet 12 personer organiserte digitale kriminelle i Ukraina.

Nc3

De 12 er mistenkt å ha hatt forskjellige roller i et nettverk av kriminelle som står bak alvorlige dataangrep rettet mot over 1.800 ofre i 71 land, inkludert dataangrepet mot Hydro i mars 2019. Gruppen har systematisk angrepet store selskap, og lammet virksomheten deres med skadevare.

– Aksjonen begynte tirsdag 26. oktober, og en delegasjon fra Kripos er i Ukraina for å bistå i etterforskningen, som koordineres av Europol, sier leder for seksjon for datakriminalitet ved Kripos, Håvard Aalmo til politiet.no.

Under aksjonen ble det tatt beslag i store mengder elektroniske enheter, kontanter og flere dyre biler.

– Arbeidet fremover, både i Ukraina og i Norge, vil i det vesentlige være knyttet til avhør og gjennomgang av store datamengder som er sikret i forbindelse med aksjonen, sier Aalmo.

Kripos har samarbeidet med flere lands politimyndigheter, blant annet franske, britiske og i et såkalt "Joint investigation team" (JIT), initiert av fransk politi. I tillegg har det vært tett samarbeid med amerikanske, nederlandske, og sveitsiske og tyske politimyndigheter.

– Denne typen kriminalitet må løses gjennom Internasjonalt politisamarbeid. Denne kriminelle gruppen har angrepet 1.800 virksomheter i 71 land, men de trenger ikke å selv befinne seg i noen av disse landene for å utføre angrepene. Dermed må politiet samarbeide på tvers av landegrenser, sier Aalmo.

Angrepet mot Hydro har til nå kostet ca. 800 000 000 kroner.

-Politiet får ofte kritikk for å "ligge bakpå" når det gjelder datakriminalitet, men denne saken viser at norsk politi har kompetanse, og at samarbeid kan gi resultater, sier Odin Johannessen, direktør i NSR.

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.