NSR er en av 11 cyberforsvarerne som får Sønstebyprisen 2021

18. mar 2021
Lesetid: 1 min

Sønstebyprisen tildeles i år en hel rekke virksomheter som har til felles å forsvare Norge og det norske demokratiet mot cyberangrep.

Jonas og Odin

Bildet: NSR-direktør Odin Johannessen t.h. mottar prisen av Jonas Sønsteby.

Det er kadetter fra Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskoler som mottar prisen på vegne av FSH/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, Kripos NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), NTNU, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Norsk Senter for Informasjonssikring – NorSIS, CST og Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (Norma Cyber).

Hovedformålet med prisen er å hedre «den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

- Det er gledelig at samarbeidet om vår digitale sikkerhet blir lagt merke til, og det er en ære å bli tildelt og få dele prisen sammen med alle disse gode samvirkepartnerne, sier Odin Johannessen, i Næringslivets Sikkerhetsråd.
- Skal vi lykkes i å skape et sikrere digitalt samfunn, må vi samarbeide. Ingen kraft er sterk nok alene, men mange krefter sammen gir styrken vi behøver for å lykkes på dette viktige samfunnssikkerhetsområdet, avslutter han.

Sønstebyprisen 2021 tildeles organisasjoner som forsvarer oss mot cyberangrep. De tilhører statlige, militære og private institusjoner, noen hemmelige, men felles for dem alle er at de hver eneste dag avverger truende situasjoner på vegne av oss alle. Samarbeidet mellom disse fagmiljøene er helt unikt, og helt essensielt for å lykkes, heter det videre i pressemeldingen.

Styreleder i NSR, Tore Eugen Kvalheim gratulerer. - Prisen reflekterer at NSR med sine få ressurser evner å gjøre seg gjeldende på et område som bare blir viktigere og viktigere fremover. En fin anerkjennelse av det arbeidet som gjøres av dere alle, sier Kvalheim.

Satuett1

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 15. jan 2021

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
  • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.