Antall målrettede grove tyverier av GPS/kjørecomputere fra arbeidsmaskiner har eksplodert

18. mar 2021
Lesetid: 2 min

Mandag 14.09.20 på morgenen ble det fra tre forskjellige steder i Vest politidistrikt meldt om tyveri av GPS/kjørecomputer fra anleggsmaskiner /traktor. Det er også registrert to andre tilfeller hvor det til sammen er stjålet 6 stk GPS/kjøretøycomputere fra anleggsmaskiner i Bergen Sør i midten av august.

Politi bilde av Erik Inderhaug

Foto: Erik Inderhaug


Tyverier av GPS- utstyr fra anleggsmaskiner skjer oftere og oftere. Hittil i år er det registrert et stort antall saker av tyverier på flere anleggsplasser over store deler av landet. Utstyr for millioner av kroner er stjålet, og det er grunn til å anta at organiserte kriminelle står bak det meste av tyveriene.

I 2019 hadde vi tilsvarende trend med flere forekomster av uønskede hendelser både i Innlandet, Agder og Sør Øst pd.

Tyveriene skjer primært om natten. Både bedrifter og privatpersoner har status som fornærmet. Det er ulik modus, herunder knust rute, bruk av nøkkel tilhørende maskinene og bruk av formentlig skrujern.

FOREBYGGENDE TILTAK:

Basert på politiets kunnskap om slike tyverier anbefaler vi forebyggende tiltak, der dette er mulig:

 • Våre egne Politikontakter oppfordres til å ta kontakt med lokale "risikoutsatte" bransjer
 • Hvordan kan bransjen sikre seg selv ?
  • Sikre dyrt utstyr når dette ikke er i bruk, ved f.eks. å parkere traktorer/anleggsmaskiner/utstyr i videoovervåket område eller på sikkert område.
  • Ta ut dyrt utstyr når traktorer/ grave-/anleggsmaskiner forlates i et lengre tidsrom, f.eks. over natten eller i helgen.
  • Sjekk med eget forsikringsselskap hvorvidt GPS er dekket og om installert GPS i maskinen skal meldes inn til forsikringsselskapet
  • Holde jevnlig øye med traktorer/ grave-/anleggsmaskiner når disse er parkert.

Dette medfører noe merarbeid, men er en god sikring for å unngå tyveri og unødvendige kostnader. Det er også en god forsikring for å unngå ventetid og ståtid på maskinen i påvente av nytt utstyr.

Eventuelle tyverier meldes raskest mulig til nærmeste politi.

Politiet er også interessert i observasjoner av personer og/eller biler med påfallende/mistenkelig atferd. Dette meldes til 28000 (dersom akutt eller pågående hendelse ring 112)

Dersom dere har informasjon om modus, årsaksforklaringer eller annen kunnskap som kan benyttes i det forebyggende arbeidet vennligst ta kontakt med nærmeste politi.

På vegne av næringlivskontaktene.

Oppdatert: 18. mar 2021

Publisert: 15. sep 2020

Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (KRISINO) 2019
Last ned

Takk for at du vil laste ned en rapport fra NSR.

 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
 • ${ error }
Lukk

Takk!

En epost med lenke til nedlasting av ${ this.publicationData ? this.publicationData.title : '' } er sendt til ${ this.email }.